StartpaginaWelkom!

R.K. Parochie De Verrezen Christus in Voorburg-West.

Klik hier [62 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.

De parochie De Verrezen Christus is een kleine, zelfstandige parochie die sinds oktober 2011 helemaal door vrijwilligers in stand wordt gehouden. Van 1990 tot 1 oktober 2011 werd de parochie geleid door pastor Nel van Drie. Haar zorg was speciaal gericht op de jeugd en de ouderen. Na haar pensionering is een deel van haar taak overgenomen door een parochiecoördinator. Deze is een vast aanspreekpunt voor allerlei praktische en organisatorische zaken, de parochie betreffend. Bovendien is hij/zij zeer betrokken bij de jongeren. Deze functie wordt sinds mei 2016 bekleed door Rolanda Correia uit Schiedam.
Voor eucharistievieringen op zondag doen wij maandelijks een beroep op Pater M.J. Thomassen, CP. Op andere zondagen gaat Nel van Drie nog regelmatig voor, met name op de eerste zondag van de maand bij de gezinsviering. Verder gaan er ook af en toe getalenteerde “leken” voor, in vakantietijd bijvoorbeeld. Sinds september 2013 wordt er op de vierde zondag van de maand een z.g. Leerhuis- en Agapèbijeenkomst gehouden. Deze wordt door twee parochianen geleid aan de hand van “Het Verhaal gaat” van Ds. Nico ter Linden.