StartpaginaParochiejournaal

Parochiejournaal

Het lijkt nog kort geleden dat we aan het genieten waren van de tropische zomer maar inmiddels is de herfst alweer aangebroken: de dagen zijn korter en is het buiten sneller donker. De winter staat voor de deur en dan vraag ik me altijd af hoe koud het deze winter zal worden. Maar voordat het zover is, blik ik even met u terug op de afgelopen periode.

Op zondag 1 september hadden we de eerste gezinsviering na de zomerstop en had de gezinsgroep een mooie viering voorbereid. Het kinderkoor was natuurlijk ook aanwezig en na de viering was er een leuke dag voor ze gepland door de gezinsgroep. In het parochiezaaltje mochten zij een eigen T-shirt ontwerpen. Deze zullen te bewonderen zijn op de parochiedag waar ze hun eigen ontworpen T-shirts zullen dragen. Ook dit jaar zullen zij weer een kleine musical opvoeren. Hierover leest u meer verderop in de Opstand.

De muzikale bingomiddag die op 5 september stond gepland ging helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen. In plaats daarvan heeft de werkgroep individueel pastoraat een bezoek aan Buitenplaats en theetuin Dorrepaal georganiseerd, wat een leuk alternatief was.

Een aantal jeugdgroepen kwam ook samen. De vertellers hadden op 9 september hun eerste activiteit als jeugdgroep waarbij ze een speurtocht hadden in de kerk. Er waren verschillende liturgische attributen verstopt in de kerk die ze moesten zoeken. Daarna werd hun uitgelegd waarvoor deze gebruikt worden. Het leukste was toch je eigen naam opzoeken in het doopboek en het aansteken van de wierook. Het was een leerzame en gezellige avond.

Ook de Wegwijzers en de Klavers kwamen samen voor een catechetische avond. Zij stonden stil bij de Heilige Franciscus en zochten op internet informatie over hem en deelden hun bevinden met elkaar. Daarna maakten de Klavers een collage over Franciscus, die achter in de kerk op het prikbord is opgehangen. De Wegwijzers maakten kijkdozen rond het thema “De schepping” waar Franciscus heel veel aandacht aan besteedde. De kijkdozen werden op de leestafel geplaatst zodat iedereen er een kijkje in kon nemen. Uiteraard had dit alles te maken met het feest van Franciscus op 4 oktober. Ook in de gezinsviering van 6 oktober werd veel aandacht besteed aan Franciscus.

Tijdens de viering van 9 september stond de nationale ziekendag centraal en mocht iedereen die dat wilde naar voren komen om een kaarsje aan te steken voor een dierbare zieke. Het was een inspirerende viering die Nel zorgvuldig voorbereid had. Tijdens de viering kreeg ze ondersteuning kreeg van de werkgroep individueel pastoraat. Die deelde na de viering aan alle zieken en ouderen een zonnebloem uit.
.
Zondag 15 september was het Vredeszondag en ging Pater Tiny Tomassen voor in de eucharistieviering en op zondag 22 september was er een leerhuis met Agapè verzorgd door Wim en Angelique van Dam.

Vrijdag 27 september was er een filmavond georganiseerd door Ad Hendriks namens de stuurgroep catechese. We keken dit keer naar de Nederlandse film Layla M. wat heel indrukwekkend was.

Op woensdagochtend 9 oktober zorgden onze trouwe vrijwilligers er weer voor dat de kerk werd schoongemaakt. Wat zijn we dankbaar voor deze trouwe groep die nog altijd meerdere handjes kan gebruiken. De volgende keer dat er wordt schoongemaakt is op 6 november mocht u willen helpen.

Zondag 13 oktober was er een oecumenische viering met de gemeente De Open hof. Dit keer in onze kerk. Het was een mooie viering, heel goed voorbereid door de werkgroep Oecumene. Dominee Els van der Wolf van De Open hof ging voor in de viering en hield een indrukwekkende overweging. Het gezamenlijke koor zong prachtige liederen onder leiding van Astrid. En er was ook nog mooi piano- en orgelspel te horen van onze Astrid samen met Ria Stoop van De Open hof. En wat misschien ook een leuk weetje is: de kerk zat bijna vol. Het leek wel kerstmis!

De komende periode staat er weer heel wat te gebeuren. Dinsdag 22 november organiseert Nel de volgende Bijbelavond. Allerzielen vieren we op zondag 3 november (en niet op 2 november). Woensdagmiddag 6 november zijn de kinderen uitgenodigd om lampionnen te komen maken voor Sint Maarten. Op 11 november ‘s avonds is de lampionnentocht door de wijk. Zondag 17 november hebben we onze jaarlijkse parochiedag waar op dit moment door de voorbereidingscommissie hard aan wordt gewerkt. Het belooft een leuke dag te worden en zoals ik al eerder schreef: het kinderkoor is een leuke musical aan het voorbereiden. Ik hoop dat u allen dit feest kunt bijwonen.

Stuurgroep Catechese organiseert de volgende filmavond op 29 november. En daarna is de decembermaand aangebroken en begint de Adventsperiode op zondag 1 december. Wanneer de volgende Opstand verschijnt, zitten we al op de helft van de adventsperiode. De jeugd en jongeren gaan dan beginnen met het voorbereiden van de kersttafel. De jeugdgroepen knutselen op woensdagmiddag 11 december en de jongeren op vrijdagavond 13 december. Kerstlichtjesavond is op zondag 22 december. Die datum kunt u alvast in uw agenda zetten.

Ik wens u fijne tijd de komende periode en alvast een goede advent.
Rolanda Correia