StartpaginaParochiedag

Parochiedag 2018

Opnieuw beleefden we het jaarlijkse parochiefeest, ooit ingesteld door Jan Rood en sindsdien al zo’n 28 keer door Nel en vele vrijwilligers georganiseerd. En zoals inmiddels een traditie: alle werkgroepen waren vertegenwoordigd in de dienst met hun eigen speciale kaars en door het uitspreken van een lezing of voorbede. Het kinderkoor (16 zangertjes!) zong en ook Cantemus deed mee. Een volle kerk en een goede sfeer.

In haar overweging vertelde Nel nog eens hoe bijzonder het is dat wij, als kleine parochie, zelfstandig zijn gebleven in het fusiegeweld om ons heen en dat met name Jan Rood en zijn vooruitziende blik ervoor zorgden dat de parochie na Jans emeritaat openstond voor vernieuwing, zelfs toen hij opgevolgd werd door een vrouw! Voor het bisdom was dit alles minder vanzelfsprekend. Nel roemde de vrijwilligers die al zo lang de parochie draaiend houden. Uiteraard roemde zij niet haar eigen enorme inzet, maar we kunnen gerust stellen dat het vooral ook aan Nel te danken is dat we er nog zijn.

Één vrijwilliger werd extra in het zonnetje gezet door Wim van Dam, onze vice-voorzitter. De paaskaars 2017 ging naar Marijke van Blokland die al jaren de eerste communicantjes voorbereidt en begeleidt en het contact tussen de parochie en de Pius X-school, waar zij aan verbonden is, onderhoudt. Een groot applaus was haar deel. Ook trouwens voor Frank, haar man, voormalig vice-voorzitter en thans voorzitter van de Liturgiecommissie.

Na de gebruikelijke koffie mèt was er een optreden van het kinderkoor De Fonteintjes. Nel en Rolanda hadden samen met Kelly en Nadia, onze nieuwe pianiste, een soort musical ingestudeerd. De titel was “De wereld mooi gedroomd” en het thema: (Welkom) in het land van Ikke, Ikke. Dat dat geen goed land is, moge duidelijk zijn, zoals ook bleek uit de liedteksten. De kinderen waren heel enthousiast en zongen uit volle borst. Er waren diverse solo’s waarbij vooral Max (de “pen”) de show stal. Jozef las prima de tussenteksten voor, maar alle deelnemertjes verdienen een groot compliment. Ze waren allemaal getooid met een speciale hoed waarop voorwerpen waren vastgemaakt die in de teksten van de liedjes voorkwamen!. Een mooi gezicht en met de toepasselijke gebaren was het een geweldige belevenis. De toeschouwers waren onder de indruk en er volgde een groot applaus .
Na dit succesvolle optreden van de kinderen zong Cantemus het lied “Als daar muziek voor is”, een geliefd lied op tekst van dichteres Vasalis en door Tom Löwenthal op muziek gezet. En, als klap op de vuurpijl, was er een multi-reli-liedje van Luc van Eijck. Een gemakkelijke melodie, maar een tekst die humoristisch en scherp aandringt op verdraagzaamheid. U treft de tekst elders in deze Opstand.
Dit was het officiële gedeelte. De cateraars (Margot Koolen en Joop Nahon met helpers) serveerden drankjes en hapjes, soep en broodjes. Allemaal prima verzorgd en smakelijk. De aanwezigen waren volop met elkaar in gesprek, ouderen en jongeren. Dat is ook de achterliggende gedachte van een parochiedag: diepere gemeenschapsvorming.

M.i. is men in deze opzet geslaagd. Iedereen had het goed naar zijn zin. Tegen 14.00 uur kwam er een einde aan het samenzijn en kon de opruimploeg aan het werk. Dank aan allen: Nel met helpers, de kinderen en zangers, de cateraars, koffiezetters, soepkokers, opruimers, fotogra(a)f(en) en wie ik hierbij wellicht nog vergeet! Het was weer geweldig.

Ria van der Geest

De Paaskaars

De Paaskaars: wat een verrassing!

Toen onze vice-voorzitter Wim van Dam na de viering op de parochiedag aankondigde dat hij de Paaskaars ging uitreiken, was Frank verbaasd omdat hij er als mede-bestuurder dit jaar niets over had gehoord, in geen enkele vergadering. Toen wij echter hoorden dat de kaars ging naar iemand die de verbinding tussen parochie en school was en Marijkes naam viel, was de verrassing compleet! Ook mocht Frank delen in de eer. Wat een aangename verrassing en wat een eer! En dat terwijl er zoveel andere actieve parochianen zijn in onze parochie, die we met elkaar levend houden. We waren in de jaren ‘90 al enorm verblijd met een Paaskaars uit onze vorige parochie in Haren (bij Groningen), die nog steeds een ereplaats heeft. Dank, heel veel dank! We doen het graag, want de parochie is het waard om je voor in te zetten en je krijgt er veel vriendschap en waardering voor terug, terwijl het (meestal) ook nog leuk is. In 2010 vierden we het 50-jarig jubileum van de parochie; dus dan bestaan we in 2020 maar liefst 60 jaar! Op daar naar toe!

Marijke en Frank van Blokland


Op de vleugels van de geest

Op de vleugels van de geest
(een multi-reli-liedje)
Tekst: Luc van Eijck

Refrein:
Glorie, glorie, halleluja!
Christus, Mohammed en Boeddha,
Sari, toog, habijt en boerka:
Glorie voor iedereen.

Onze grote wereld is te klein voor haat en nijd
Leven is veel mooier zonder godsbelevingsstrijd
Met respect ervaren wat de Geest de ander drijft
Dan groeit verdraagzaamheid.
Refrein:

Neem ’n lepel liefde en ’n scheutje sympathie
Mix dat met nieuwsgierigheid, begrip en empathie
Neem daarvan dan dagelijks een flinke portie in
Dan groeit gemeenschapszin.
Refrein:

Eigendunk en zelfzucht kan je beter laten staan
Zonder vooroordelen zal het ook wat gladder gaan
Aandacht voor elkaar, neem voor ‘n ander vaker tijd
Dan groeit saamhorigheid.
Refrein:

Samen kunnen zweven op de vleugels van de Geest
Dogma’s overstijgen wordt een groot bevrijdingsfeest
Pratend met elkaar en steeds tot inleven bereid
Dan groeit verbondenheid.
Refrein: