StartpaginaParochiebladOverige berichten

Jaarlijks uitstapje

Jaarlijks uitstapje op woensdag 24 juli 2019

Rondleiding Westlands Museum

U brengt een bezoek aan het Westlands Museum, waar u wordt ontvangen met koffie/thee en een heerlijke appelpunt. Vervolgens krijgt u een rondleiding waarin u de historie van de streek uitgelegd krijgt. Werkelijk prachtig is de historische tuin, waar u zich in een andere tijd waant. Het geeft perfect een tuinbouwbedrijf weer van de eerste helft van de vorige eeuw.

Een heel leuk onderdeel van uw bezoek is de demonstratie klokinkopen, waarbij u zelf als koopman/vrouw aan de slag kunt.
Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken en eventueel verse (vergeten!) groenten uit de museumtuin kopen. Heerlijk om daarmee thuis te gaan kokkerellen.

Heeft u interesse om mee te gaan dan kunt u zich tot uiterlijk 20 juli na de viering of bij het parochiebureau aanmelden en contant
betalen bij Petra of Marga.
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 15.00 per p.p. Natuurlijk kunt u opgehaald worden als u dat bij de aanmelding vermeldt.
Om 13.00 uur vertrekken we vanuit de kerk.

Hartelijke groeten,
Individueel pastoraat
Anja, Els, Mary, Petra en Marga


Workshop Kerkproeverij

Op zondag 16 juni na de viering gaf dominee Jan van der Wolf een workshop over kerkproeverij. Kerkproeverij is een door de landelijke Raad van Kerken gekozen zondag in september –dit jaar op 29 september- waarop parochianen en gemeenteleden iemand uitnodigen om met hen mee naar de kerk te gaan.

Het wat en het hoe, de concrete zaken, daarover praten mensen vaak met elkaar. Maar het waarom? Jan vraagt het ons: ‘Waarom zou jij iemand uitnodigen om met je mee te gaan naar de kerk?”
“Omdat een viering in de kerk mij inspireert.”
Jan: “Wat inspireert je dan?”
“De warmte, de openheid, de aandacht voor het persoonlijke.”
“Dat we proberen een mens voor andere mensen te zijn.”
“De verhalen, die je iets laten zien van de bron van waaruit ik probeer te leven.”
“Wijsheid uitademen. Proberen een stukje van God in andere mensen te zien en zelf een stukje van God te zijn voor andere mensen.”

Met zijn twaalven zitten we om de grote tafel in de sacristie. In tweetallen hebben we over het waarom van het uitnodigen gepraat. Dat komt dichtbij wat voor ons de kern van het geloof is. Daarvan wil je iets aan andere mensen laten zien. Je gunt het anderen daar ook iets van te ervaren. Familie, vrienden, buren, collega’s, sportmaatjes, of gewoon iemand die je ontmoet, kun je uitnodigen. Sommigen kennen mensen van wie ze vermoeden dat die graag uitgenodigd willen worden. Ze proeven de behoefte bij hen en kunnen de ander over de drempel helpen, bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik nodig je uit om mee te gaan naar de kerk. Voor mij is het een plek waar mensen samen komen die vanuit vertrouwen willen leven. Ga je met me mee?”

Claartje van der Grinten

Potverteren door het koor

Zaterdag 22 juni hebben we met Cantemus (Kantemoes in de volksmond) de jaarlijkse contributie opgemaakt.

Vanaf 8.45 uur stond in het zaaltje de koffie met eigen gebakken cake (waarvoor dank) klaar.
Gezellig begin van een dagje uit. Prachtig weer en iedereen had er zin in. De bus was mooi op tijd. En klokslag half tien verlieten we de Fonteijnenburglaan. We hadden geen flauw benul waar de reis naar toe ging. Ook wel leuk om je te laten verrassen. In de bus was de temperatuur perfect.

We reden richting Amsterdam en na een schitterende bustocht door polderland arriveerden we in Andijk, een klein dorp bij Medemblik.
Daar lag het museum van Marius van Dokkum, kunstschilder en illustrator.
We werden ontvangen in de gezellige koffiekamer met koffie en koekjes. Daarna gingen we naar de presentatieruimte voor een lezing over deze schilder, ondersteund door een Power Point van de schilderijen..
Zijn werk is levensecht en actueel, met een groot gevoel voor humor. Het werd een prachtig verhaal waarvan we genoten.
Na de lezing stond in dezelfde gezellige koffiekamer een uitgebreide lunch klaar.
Daarna volgde een film waarin we zagen hoe deze schilder te werk gaat.

Inmiddels stond de bus weer klaar om ons naar het “Kremlin” in het plaatsje Winkel, een half uurtje rijden, te brengen. Daar woont Ger Leegwater, een kunstenaar (van een totaal ander slag) die in 1988 begonnen is met allemaal oud materiaal zoals stenen, koper .rioolbuizen enz. het Kremlin en andere gebouwen na te maken. Ook heeft hij veel beelden van koper gemaakt en op zijn terrein tentoongesteld.
In het amfitheater hebben we op zijn verzoek nog gezongen. We konden overal rondkijken terwijl hij zijn verhaal deed. Zijn “werkplaats” had veel aftrek bij de heren.
De prachtige tuin met heel veel wilde bloemen, verzorgd door zijn vrouw Mientje, was een verademing.
Ook daar stond de koffie klaar en was het heerlijk toeven.

Maar aan alles komt een eind en dus reed de bus weer voor en gingen we op weg naar…
Voorburg. Bij De Boerderij in Essesteijn hebben we gegeten. Gezellig en lekker.

Heel veel dank aan de organisatoren (Cock en Leo Vogelaar en Leny en Kees Ballering). Jullie hebben het fantastisch gedaan en wat ons betreft kunnen jullie het volgend jaar wel weer doen.


En een speciaal bedankje voor Wil van den Akker die jullie aan dit idee hielp.
Het was een geweldige dag.

Loes van den Hoek


PS:Op internet http://donderberggroep.nl/kremlin-winkel-noord-holland vindt u uitgebreide informatie over de follytuin van Ger Leegwater in Winkel.

Op www.expositieruimtedemantel.nl leest u meer over de tentoonstellingsruimte waar Annet Mantel-van Dokkum, zus van de schilder, meer bekendheid geeft aan het werk van haar broer.


Woonruimte gezocht!

Beste mensen,

Wij zijn heel hard op zoek naar een 3 / 4 kamer appartement voor onze dochter met 3 kinderen. Zij is aan het scheiden en met alles wat er speelt, heeft ze veel behoefte aan een eigen woning. Bij voorkeur in Rijswijk, richting Delft.
Het maximale huurbedrag is € 720,-. Mocht u toevallig iets weten of horen van vrienden, kennissen of via via, dan horen wij dat graag.

U kunt altijd contact opnemen met Peter Duijndam: 06-33607170.


Eugenie en Peter Duijndam

Voormalige pastorie te huur

Voormalige pastorie / kinderopvang komt beschikbaar voor verhuur

De huidige huurder, DAK Kinderopvang, heeft aangegeven de voormalige pastorie aan de Fonteijnenburghlaan 38 (dus links naast het kerkgebouw) per 1 augustus (of eventueel eerder) te willen verlaten. Zij gaan deze naschoolse opvang verplaatsen naar de Groen van Prinstererschool en naar hun ruimten aan de Fonteijnenburghlaan 34, die zij in gebruik houden. In 2000 werd de voormalige pastorie verbouwd voor (naschoolse) kinderopvang.

Doel van dit bericht is om alle parochianen (en vooral ook hun relaties) te informeren dat we op zoek zijn. Als er bij jullie serieuze ideeën of suggesties leven dan hoor ik dat graag. Geïnteresseerde partijen of personen kunnen zich bij mij melden (bij voorkeur via de mail).
We zijn dus op zoek naar een passende invulling van de voormalige pastorie, die uiteraard uitermate geschikt is voor kinderopvang. Het gaat in totaal over 178 m2 op twee verdiepingen met een besloten tuin achter de pastorie. Het bestemmingsplan geeft aan dat er een maatschappelijke bestemming op rust; hetgeen betekent dat voorzieningen van educatieve, sociale, culturele, medische en levensbeschouwelijke aard passend zijn. Binnen deze bestemming zijn alle vormen van kinderopvang toegestaan. Het pand is dan ook uitermate geschikt voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding, atelier, yoga-ruimte, trainingsruimte, studio voor lesgeven, oefenruimten voor koren etc.

Vanuit de parochie gaan we vooralsnog niet uit van individuele of losse verhuur van dag- of avonddelen van verschillende ruimten, tenzij iemand of een organisatie dat zelf wil opzetten en coördineren. Activiteiten mogen geen overlast voor de kerk of de buren opleveren en moeten voldoen aan de bestemmingsplancategorie ‘maatschappelijk’.
Toegang blijft plaatsvinden via het hek, links van de vooringang van de kerk. De besloten voortuin blijft in gebruik bij de kerk; deze tuin vormt zowel de ingang tot de voormalige pastorie / kinder-opvang en is tevens de toegang tot het parochiebureau.

Begane grond: entree (5,5 m2), gang (5,2 m2) naar achtertuin, bovenverdieping, keuken en toiletruimte met 2 toiletten (4,6 m2), open speelruimte (totaal 55,5 m2) met deur naar zeer ruime achtertuin, met zandbak.
Bovenverdieping: drie speellokalen (12,5 m2 met keukenblok, 33,8 m2 en 17,6 m2); toilet, keuken (6,1 m2 met luchtbehandelingsinstallatie) en kantoor (7,9 m2)
Een plattegrond is beschikbaar. Huurprijs en –termijn zijn nader overeen te komen. Na een eerste huurperiode steeds met jaarlijkse verlenging. Ingebruikname in overleg. Voor verhuur is toestemming bisdom nodig.
Ik ben inmiddels bezig om te kijken of we een andere kinderopvang kunnen interesseren. Daarna gaan we een advertentie plaatsen en als ook dat geen kandidaten oplevert gaan we een makelaar inschakelen.

Informatie en eventuele bezichtiging via ondergetekende, bij voorkeur via een mail aan fam.van.blokland@ziggo.nl anders ’s avonds via 070 - 387 34 76 of 06 54 25 24 15.

Frank van Blokland


Huiskameravonden

Een avond in een huiskamer waar we praten over geloof. Dat is het idee van de huiskameravonden, die nu ongeveer zo’n vijf jaar bestaan. Iedere twee maanden komen we bij elkaar in het huis van een huiskamerlid en praten we over de betekenis van het geloof in ons dagelijks leven. Twee mensen, meestal de bewoners van het huis, bereiden de avond voor. Ze kiezen een tekst die hen aanspreekt, vertellen waarom ze die hebben gekozen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de tekst, over wat wij er in lezen en over hoe we aspecten ervan beleven in ons eigen leven. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a.: Martha en Maria, De Zaaier, Jezus in de woestijn, Gelijkenis van een feestmaal, Jezus door de duivel op de proef gesteld, Oordeelt niet, Enkele vermaningen, De tien melaatsen, Wie is mijn naaste?, Pinksteren, Druk, drukker drukst: Maken we ons druk of zijn we echt druk? En hoe zit het met die sabbat?, Overeenkomsten vijf godsdiensten, In Getsemane: de eenzaamheid van Jezus wanneer hij in zijn eentje bidt op de Olijfberg, Eert uw vader en uw moeder, Vasten, Vasten en Lijden, Bidden?.

Afgelopen keer, 18 januari, kozen Wim en Angelique een tekst uit het boek Rebible, geschreven door Happinez-uitgever Inez van Oord en haar broer Jos, theoloog. Bijbelverhalen worden in een ander licht geplaatst door de vragen die de schrijfster stelt en opmerkingen die ze maakt. We lazen haar tekst naar aanleiding van het verhaal over de Jakobsladder: het moment waarop Jakob in zijn droom een ladder naar de hemel ziet waarlangs Gods engelen naar boven gaan en weer naar beneden komen. God belooft Jakob land en nakomelingen en dat Hij hem niet zal verlaten.
Inez’ broer, de theoloog, legt uit: boven aan de ladder zien de engelen het stralende evenbeeld van Jakob, veilig bewaard in de hemel – deze man, vluchteling, verschoppeling is op weg naar zijn bestemming. Hij, de broer van Inez, vindt dat een troostrijke gedachte, dat er een volmaakt beeld van jezelf wordt bewaard in de hemel. Dat wat je ten diepste bent.
Hierover praten we: wanneer ben jij in staat om die volmaakte mens in iemand te zien? Dat evenbeeld dat bewaard wordt bij God? Dat lukt alleen als je loslaat, als je niet uit bent op wat je zelf wilt horen, maar als je kunt luisteren met een open hart, een open geest en de wil om dat te doen. Een mooie boodschap om mee naar huis te nemen.

Claartje van der Grinten

Facebook

Facebook pagina

We kunnen er niet omheen, maar Social Media is een onderdeel geworden in alles wat we doen. Via Social Media lijkt de wereld een stuk kleiner en de contacten meer dichtbij. Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen Facebook pagina. Zo proberen we de parochianen die niet meer in de buurt wonen of door omstandigheden niet meer naar de parochie kunnen komen op de hoogte te houden van wat onze parochie bezig houdt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van onze parochie.
Natuurlijk zullen we secuur omgaan met gegevens die we op Facebook plaatsen.

Bezoek onze pagina op facebook.
Om ook op de hoogte te zijn van onze Facebook-pagina hoeft u alleen onze pagina te “liken”.


Zo wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in onze parochie. Voor tips, reacties of vragen kunt u bij mij terecht.

Rolanda Correia

Nieuwe acolieten

De trouwe kerkgangers hebben het al opgemerkt: er komen af en toe al nieuwe acolieten bij het altaar! De voor ieder vertrouwde gezichten van Jan van Est, Jan van Leeuwen en Vincenzo Pernice blijven uiteraard hun zeer op prijs gestelde werk doen. Maar Nel heeft een aantal jongelui gevraagd en bereid gevonden om op de eerste en de derde zondag (woord- en communieviering) als acoliet op te treden.

U weet dat wij er als parochie sterk mee bezig blijven om de jeugd aan ons te binden en we hopen dan ook dat dit eraan bijdraagt. Met de jongelui is afgesproken dat ze maar één keer in de zoveel maanden als acoliet hoeven bij te dragen. Ze mogen een pij aan, maar dat hoeft niet. Ze zullen het ook alleen doen en via het draaiboek krijgen ze hun instructies. Het zal wel af en toe fout kunnen gaan, maar dat is bij voorbaat al vergeven. We vinden het belangrijker om hen te (blijven) betrekken.

Daarbij realiseren we ons best dat de huidige groep jongelui relatief groot en gemotiveerd is. Wellicht wordt dat in de toekomst weer anders, dan zien we weer opnieuw hoe we in de belangrijke functie van acoliet zouden kunnen voorzien. We hopen dat u achter deze wijziging zult gaan staan!
Aangezien we op deze twee zondagen niet langer meer onder twee gedaanten ter communie gaan, is er overigens ook wat minder ‘werk’ voor de acolieten. Dat betekent dat we in principe ook met één acoliet kunnen volstaan. Voor de tweede zondag, de eucharistieviering met pater Ed Metz, kunnen beide ‘Jannen’ en/of een van hen met Vincenzo, desgewenst blijven ondersteunen. Dat hoeft niet persé, zodat er ook voor hen wat meer ruimte komt en zij een eigen afweging kunnen maken. Voor de ondersteuning tijdens de eventuele vijfde zondag is het aan degene die de gebedsdienst doet en de beschikbare acolieten om afspraken te maken. Wij denken dat (op termijn) ook daar met één acoliet zou kunnen worden volstaan. We gaan het zien.

Frank van Blokland, namens de liturgiewerkgroep

Senioren

Zie hoofdstuk Individueel Pastoraat

Leerhuis met Agapè

Na de viering op 15 september 2013 heeft Nel van Drie in het koffiegesprek met de aanwezige parochianen uitleg gegeven over een nieuw initiatief om samen te kunnen blijven komen. Zij deed dat mede namens de liturgiegroep en de parochievergadering, die eerder enthousiast hebben ingestemd. Het is de bedoeling om iedere vierde zondag in de maand anders in te vullen, namelijk met een Leerhuis gecombineerd met het agapèmaal.
De naam Leerhuis stamt uit de Joodse traditie, waarbij het gaat om het Hebreeuwse woord ‘Dabar’. Dat betekent ‘het woord dat gedacht, gehoord en gedaan wordt’. Een leerhuis is dus een huis waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen, waar het woord, het ritueel en het ‘doen’ samengaan. In de jonge kerk vierde men het agapèmaal (liefdemaal/vriendenmaal): men deelde samen de maaltijd, meer of minder uitgebreid. Die twee begrippen gaan wij nu combineren om een nieuwe vorm op te zetten, die past binnen de mogelijkheden die er kerkelijk gezien zijn.

In het Leerhuis met Agapè vormen een ritueel, een Schriftlezing en een vorm van diaconie een vast terugkerend onderdeel. Ook wordt er een eenvoudige agapè-maaltijd gehouden, zoals dat in de jonge kerk ook onder de volgelingen gebeurde.
Ritueel: aansteken van een kleine huispaaskaars en eventueel het aansluiten bij een onderwerp van het Leerhuis of kerkelijk jaargetijde. Natuurlijk steken we ook lichtjes aan bij de voorbede.

Woord: Schriftlezing gevolgd door enige uitleg, toelichting, eventueel een spreker, al of niet ondersteund met audiovisuele middelen.

Vorm van diaconie: collecte – bijv. een fruitmand vullen, een actie steunen of kaarten schrijven.

Agapè-maaltijd: Brood (Turks of iets dergelijks) (met wat smeerbaar broodbeleg) en vruchtensap

Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de gewone zondagsvieringen wordt er achterin de kerk een halve kring stoelen klaargezet met tafeltjes ertussen. De dekenkist wordt voorzien van een tafelloper, met daarop de huispaaskaars – kleine bijbel– schaal (voor het brood) en een kan vruchtensap. Na afloop blijft de huispaaskaars en de bijbel en eventueel ook broodschaal en kan daar staan, als teken dat ook dat een plaats van samenkomst is in de kerk. In de bestaande rekken naast de dekenkist kunnen mensen bij de voorbede een lichtje aansteken (er ligt dan geen intentieboek). Tussen de stoelen staan tafels waarop extra brood, de kannen met vruchtensap, de glazen en de bakjes met jam, kruidenboter of iets dergelijks klaarstaan. Naast het beeld van Maria en kind moet nog een goede piano op wielen worden aangeschaft, om heen en weer slepen te voorkomen.

Voor elk Leerhuis met Agapè worden twee mensen gevraagd de bijeenkomst te leiden en samen met Frank van Blokland (als verantwoordelijke vanuit de werkgroep liturgie) voor te bereiden. Dit voorkomt overlapping en waarborgt de voortgang. Voor elk Leerhuis wordt een ‘boekje’ gemaakt met eventuele liederen enz. (door de werkgroep liturgie). We hebben Henk Boekema gevraagd of hij dan op de piano wil spelen en we hebben Jos Beijk gevraagd of hij als voorzanger wil optreden.

De werkgroep liturgie vraagt de leiders, maakt een jaarschema en helpt bij het voorbereiden van het maandelijkse Leerhuis met Agapè. Voor de te vragen leiders zou het fantastisch zijn als die vanuit de jongere generaties zouden kunnen komen, omdat die wellicht weer nieuwe mensen meebrengen. Bij voorkeur zouden dat echtparen kunnen zijn die dan vrij eenvoudig samen kunnen voorbereiden, afspraken maken en de taken verdelen. Dat maakt ook directe onderlinge communicatie mogelijk, lijkt praktisch bij de uitvoering omdat een paar goed op elkaar is ingespeeld. Als er voldoende paren gevonden kunnen worden zal het beroep op het paar ook beperkt kunnen blijven. Frank zal de komende periode mensen gaan benaderen en wij hopen dan op een positieve respons