StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
27-10 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 61 
Claartje, Maarten Camps Henk Boekema  Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
3-11 10:30 u
Allerzielen 
‘Dierbaren van voorbij’
zij zijn geworden tot geliefden in herinnering.
Stille beg’leiders in de lichtkring Gods. 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Astrid de Koning, Cantemus
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Toke Baars
Gezinsgroep 
Suzanne Houdt  Crèche
Vertellersgroep doet mee 
10-11 10:30 u  ‘Gods handen zijn’
Die ons gebiedt en smeekt van U te zijn,
Uw beeltenis, uw zoon, Uw rechterhand
die doet wat moet gedaan worden. (H. Oosterhuis)  
Werkgroep Diaconie
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker

 
  Diaconiezondag 
17-11 10:30 u
Parochiedag 
‘Wie kan zonder…’
Dankbaar realiseren wij ons dat wij, als parochie,
niet alleen elkaar nodig, maar ook…..
Daar gaan we samen over nadenken. 
Vincenzo Pernice
Jan van Est
Astrid de Koning, Cantemus
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Louis van Drie
Samantha Broeckaert
Jan van Leeuwen 
  Alle werkvelden doen mee 
24-11 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 62 
Anita, Hans van Rijn
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken  
   
1-12 10:30 u
1e zondag Advent 
‘Advent vraagt ons… te Luisteren’
Niet naar wat er wordt geroepen; niet naar wie het hardste schreeuwt! Maar naar wat er wordt gefluisterd,
diep van binnen in je hart. 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia – Kinderkoor  
Toke Baars
Gezinsgroep 
Helen & Sophie Verkade  Crèche  
8-12 10:30 u
2e zondag Advent 
‘Advent vraagt ons… te Horen’
naar de stem die roept, die fluistert: ‘Wie heeft er de moed om een weg te banen, dwars door de woestijn;
wie wil van het Vredeskind een ware bode zijn?’ 
Jan van Est
Stuurgroep catechese
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
15-12 10:30 u
3e zondag Advent 
‘Advent vraagt ons… te Geloven’
en te blijven hopen en vertrouwen dat ons
een nieuwe toekomst wacht, maar ook dat God ons
nodig heeft om die toekomst op te bouwen…

 
Vincenzo Pernice
Jan van Est
Werkgroep Liturgie
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   


Klik hier [62 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.