StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
19-5 10:30 u
5e zondag v. Pasen 
‘Dat ge elkaar liefhebt’
Hieraan zullen allen herkennen dat gij leerlingen van mij zijt: als ge onder elkander liefde hebt! 
Jan van Est
Vincenzo Pernice
Irma van Oorschot
Frank van Blokland
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
26-5 10:30 u
6e zondag v. Pasen
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 59 
Louise, Jeroen Wagenaar
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
30-5 10:30
Hemelvaartsdag 
‘Hier moet het gebeuren’
Dat is de opdracht die de leerlingen, wij dus,
krijgen als we Jezus’ hemelvaart vieren. 
Jan van Est
Claartje van der Grinten
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
2-6 10:30 u
7e zondag v. Pasen
gezinsviering 
‘Doen als Hij…’ Dan komt het Rijk van Vrede stap voor stap dichterbij…   Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Toke Baars
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker  
Anna C en Linde  crèche 
9-6 10:30 u
Pinksteren 
‘De taal van de Liefde’
Om die taal gaat het, want die wordt
door iedereen verstaan! 
Jan van Est
Matthijs Smeele
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Samantha en Meike  crèche 
16-6 10:30 u  ‘Drie-in-een’
Vader, Zoon en Geest,
de Onnoembare gegeven! 
Jan van Est
Kathelijn van Loon
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
23-6 10:30 u  ‘De Eerste Communie van…’ de 9 kinderen die zich vanaf januari hebben voorbereid.   Vincenzo Pernice
Jan van Est
Marijke van Blokland
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Louis van Drie
Harry Beukers
Samantha Broeckaert
Leo Ripken 
Sophie en Helen  1e communie
crèche  
30-6 10:30 u  ‘Vooruit zien naar’ Wie steeds achterom blijft kijken, Doet niets en komt dus niet vooruit   Jan van Leeuwen
Frank van Blokland
Astrid de Koning, Cantemus 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
7-7 10:30 u
sluiting schooljaar
gezinsviering 
‘Wij danken voor…’
samen staan we stil bij hoe bevoorrecht wij zijn.
Reden genoeg om te danken.  
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Alle jeugdgroepen
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Toke Baars
Harry Beukers
Jan van Leeuwen
Meike en Helen 
   
14-7 10:30 u  ‘Naaste word je!’ als er iemand hulp nodig heeft en dat zijn er velen!   Jan van Est
Rolanda Correia
Alle jongeren
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   


Klik hier [51 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.