StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
8-9 10:30 u  ‘Onthechten’
Het is en blijft moeilijk en betekent:
een leven lang oefenen. 
Jan van Est
Werkgroep Ind. Pastoraat
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Leo Ripken 
  Ziekenzondag

 
15-9 10:30 u  ‘Je bedenken, spijt krijgen…’
Wie is daadwerkelijk bereid
een nieuwe kans te geven? 
Vincenzo Pernice
Jan van Est
Angelique van Dam
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
22-9 10:30 u  Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 60

 
Henk Boekema
Angelique, Wim van Dam 
Ria van der Geest
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
29-9 10:30 u  ’Verdiende loon!’
Het verhaal over de arme Lazarus en de rijke vrek heeft ons veel te leren. 
Jan van Est
Louise Wagenaar
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Leo Ripken 
  Joep Aalders 
6-10 10:30 u  Onvergetelijk
door het breken en delen in het voetspoor van Jezus: Franciscus en Sint Maarten. 
Jorrit Koster
Werkgroep Gezinsmis
Kelly en Nadia – Kinderkoor 
Toke Baars
Werkgroep Gezinsviering 
Creche meisjes  Doopviering 
13-10 10:30 u   Oecumenische viering in VC ’Gered’
maar niet zomaar; daar is heel wat aan vooraf gegaan  
Werkgroep Oecumene
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
20-10 10:30 u   ’De kracht van gebed’
met of zonder woorden; het doet iets met ons 
Vincenzo Pernice,
Jan van Est
Werkgroep liturgie
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
27-10 10:30 u  Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden: ‘Het verhaal gaat’ hfdst. 61  
Anita, Hans van Rijn
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   


Klik hier [47 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.