StartpaginaIndividueel Pastoraat

Op onderzoek uit in het Westland

Op onderzoek uit in het Westland

Op woensdag 23 juli, een dag voordat in Nederland met 41,1 graden Celsius de warmste dag ooit werd gemeten, togen we naar het Westlands Museum bij Kwintsheul. Ook toen was het al warm, maar de Werkgroep Individueel Pastoraat, geleid door Marga Bertelink en Petra Beijk, had zich daardoor niet laten weerhouden. Behalve dat we daar op een prettige wijze ontvangen werden met thee en gebak was het museum voor mij zelf ook een openbaring. Zelf afkomstig uit het Westland, weet ik maar te goed dat daar het devies luidt ‘niet lullen, maar poetsen’. Dat deze streek onder de rook van Den Haag een bijzondere geschiedenis kent, zal maar bij weinig Westlanders bekend zijn. Promoten van de eigen streek was er nooit bij. Maar nu staat daar tussen Kwintsheul en Honselaarsdijk een museum dat werkelijk een fraai uithangbord voor deze streek is.

Dat het Westland zo bijzonder was hadden de Romeinen al in de gaten. Dat vertelde ons de oud-tuinder en inleider op deze middag wiens naam mij helaas ontschoten is. Hij vertelde een uitermate boeiend verhaal, ook al was het misschien voor sommigen iets te lang. De Romeinen die nooit verder kwamen dan de Rijn ontdekten in wat nu het Westland heet een streek die door zijn vruchtbare grond bijzonder gunstig was voor het verbouwen van gewassen. De zomers en de winters die daar resp. minder warm en minder koud waren dan elders, droegen daar zeker toe bij.
Er zouden eeuwen overheen gaan voordat het gebied definitief veilig was voor het invallende water van de Maas en de zee. Kloosters kwamen hier al snel op na de kerstening. Monster dankt er zelfs zijn naam aan (afgeleid van monasterium = klooster), maar ook in Loosduinen, nog lang geen deel uitmakend van Den Haag, was een klooster te vinden. Aan de vooravond van de Reformatie was de roomse kerk ronduit rijk. Toen de protestanten het bestuur in de streek overnamen, werd het omvangrijke kerkelijk grondbezit verkocht aan adel en rijke boeren. De kloosters verdwenen en de rijke landheren gingen hier hun fraaie onderkomens bouwen. De tuinders waren meestal nog in hun dienst, maar konden ook steeds vaker zelfstandig produceren. Hun groenten en aardappelen, kwamen niet alleen in de steden terecht, maar er bloeide een levendige handel op met het niet zo ver gelegen Engeland.

Lusthoven
Een hele afdeling van het Westland Museum bleek aan deze lusthoven gewijd. Slot Honselaarsdijk en Huis ten Bosch zouden later als voorbeeld hebben gediend voor het paleis van de zonnekoning in Versailles dat pas op het eind van de zeventiende eeuw tot stand kwam. In het Westland zette toen het verval van de vele lusthoven al in. Het Huys ter Nieuwburch in Rijswijk werd later afgebroken net als het slot in Honselaarsdijk. Als klein kind herinner ik me nog wel dat in de portierswoning van het voormalige slot een fietsenzaak zat. Naderhand is het opgeknapt.
Waar onze inleider niet over sprak was de godsdienstige samenstelling van de streek. Ongetwijfeld een teken des tijds. De Westlandse kerken kwamen door de Hervorming in handen van de gereformeerden. Maar er was in ieder geval één plaats waar dat niet gebeurde. Dat was in het dorpje Poeldijk. Het had domweg geen kerk. Daar kwam vanaf 1648 pastoor Franciscus Verburch te werken. Hij bleef daar tot aan zijn dood in 1706. Een tijd waarin de Republiek zijn grootste triomfen behaalde, maar die in het rampjaar 1672 bijna van de kaart verdween. Verburch staat bekend als de bevorderaar van de druiventeelt en in 1925 werd voor zijn rol daarin een standbeeld onthuld, dat nog steeds een prominente plaats in het dorp inneemt. Maar dank zij Verburchs bijdrage aan de Hollandse Missie met zijn vele helpers keerde ook het katholicisme in een belangrijk deel in het Westland terug. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de plaats waar hij zo lang werkte nu nog een kerk bezit die voor velen niet onderdoet voor een kathedraal

Paul van Velthoven


Busreisje

Op donderdag 20 september ging een grote groep parochianen èn gemeenteleden van De Open Hof met de bus naar Burgerveen waar een bezoek werd gebracht aan een tropische tuin en waar ook bloemschikken op het programma stond. De deelnemers waren enthousiast.

Zomerfeest

Op woensdag 4 juli 2018 was er een geslaagd zomerfeest met als titel: Al zingend de zomer in ...”
Het feestelijke programma werd verzorgd door het gemengde koor Dicentoria. Zij zongen voor ons met veel enthousiasme een zeer gevarieerd programma.

Seniorenmiddag

De bijeenkomst van de senioren op dinsdagmiddag 23 januari verliep heel anders dan bedoeld. Door ziekte van Monique die met Joep Aalders een zangprogramma had voorbereid moest er geïmproviseerd worden. Maar Joep heeft een interessant kijkje achter de schermen gegeven van het TV-programma Twee voor Twaalf, waar hij vorig jaar aan mee heeft gedaan. Uiteraard waren er volop hapjes en drankjes. Een geslaagde middag.

Kerstdiner

Op donderdag 14 december was er weer het jaarlijkse kerstdiner voor de senioren van de parochie. Evenals vorig jaar was dit een gezamenlijke organisatie van onze parochie en wijkcentrum Agora. De opkomst was groot, het eten heerlijk en de sfeer uitmuntend, door dit alles werd het een bijzonder geslaagde middag met tussendoor het optreden van een goochelende kok. Iedereen genoot zichtbaar.

De waxinelichten die met veel plezier door een aantal dames waren versierd, dienden als tafeldecoratie en mochten na afloop van het diner door de deelnemers worden meegenomen, wat een enorm succes was.

Een vaartocht over de Vliet voor alle parochianen van de Verrezen Christus

Woensdag 6 september organiseerde de werkgroep pastoraat voor de senioren een boottochtje naar Delft.
Het werd een succes. Mooi weer, een boeiende verteller aan boord en een hapje en een drankje. Na afloop een heerlijk kopje koffie met appeltaart en natuurlijk slagroom. Iedereen heeft genoten.


Vaartocht 2017

.