StartpaginaFinanciŽn

Bericht van de penningmeester

Beste parochianen,

Zoals gebruikelijk doet ook dit jaar het bestuur in mei weer een beroep op u voor uw financiële bijdrage. Daar is dit keer extra reden voor. We zijn bezig de jaarrekening over 2018 op te maken en het ziet er naar uit dat we 2018 gaan afsluiten met een negatief saldo. Dat heeft te maken met een daling van de kerkbijdragen en met aantal kostenposten die hoger zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft DAK te kennen gegeven een deel van de huur voor hun kinderopvangactiviteiten per 1 juli aanstaande op te zeggen. Het spreekt voor zich dat dit behoorlijke financiële consequenties heeft. Het bestuur is bezig te kijken of er een andere verhuurder gevonden kan worden. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren door heel zorgvuldig met de financiën om te gaan de nodige reserves opgebouwd, maar het spreekt voor zich dat gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen uw financiële steun meer dan ooit zeer welkom is!

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat dan alsnog willen doen?

We ontvangen uw bijdrage graag op giro NL89 INGB 0000 380889 t.n.v. Fin. Commissie v.d. Parochie De Verrezen Christus.

Alvast weer veel dank voor uw bijdrage!


Bericht over periodiek schenken:

Hierbij wijs ik u erop dat voor een periodieke gift aan de parochie géén drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de belastingen geldt. Met andere woorden uw gift is volledig aftrekbaar. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U moet minstens 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar telkens een ongeveer gelijk bedrag geven. Voor dergelijke giften heeft u sinds 2014 geen notaris meer nodig. Volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst, onder “Programma’s en formulieren”, onder de naam “Overeenkomst periodieke giften”. Op het formulier dient o.a. het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de parochie ingevuld te worden. Dat nummer is 009855658. Het formulier dient mede ondertekend te worden door de parochie. U kunt hiervoor terecht bij één van de bestuursleden. Uiteraard zijn we u zeer erkentelijk als u van deze mogelijkheid gebruik maakt en zo bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de parochie.

Het bisdom Rotterdam geeft u nadere info over de nieuwe regeling sinds 1 januari 2016. Raadpleegt u hiervoor s.v,p. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT144

Namens het bestuur,
Fer, penningmeester