StartpaginaDoop- 1e Communie - Vormsel

Die drie sacramenten horen, van oudsher onlosmakelijk bij elkaar!

Communie project 2019

In december hebben de ouders/ verzorgers van leerlingen van groep 4 de uitnodiging ontvangen voor de voorbereiding van de Eerste Communie.
De viering staat gepland voor zondag 23 juni in onze kerk.
De eerste ouderbijeenkomst was op 15 januari en op 3 februari is het voorstellen van de aspirant communicantjes tijdens de gezinsviering. De volgende bijeenkomsten voor de ouders zijn op 5 maart, 14 mei en 25 juni ( evaluatie)Ook kinderen die niet op de Pius X school zitten zijn van harte uitgenodigd .

U kunt dit doorgeven aan ondergetekende maar ook voor vragen kunt u bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Blokland Tel : 0648617776


De mooiste dag van je leven

Zó keek een oudere generatie daar tegen aan. En die was op zondagmorgen 10 juni aangebroken voor tien in nieuwe jurken, of jasjes en andere kledij uitgedoste communicantjes, afkomstig van de Pius X-school, begeleid door even feestelijk geklede ouders, opa’s en oma’s en verdere familie. Topdrukte in een dienst die ook daardoor aan de dagen van weleer herinnerde, en ditmaal geleid werd door Jan Jetse Bol en daarbij geassisteerd werd door Nel van Drie. Met de noodzakelijke kanttekening dat daarvoor de vrouwen al dan niet achter de schermen het meeste, lange voorbereidende werk hadden verricht om de communicantjes in te wijden in de finesses van het christelijk geloofsleven.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat op grond van dat werk een van de vroeg wijze communicantjes maar eens bij Nel had geïnformeerd of het klopte dat Jezus had gezegd dat vrouwen geen priester mogen worden en dus geen taken in de kerk mogen vervullen. Het antwoord luidde ontkennend en het werd indirect nog eens bevestigd door de deelname van alle communicantjes zelf aan de dienst. Daarin riepen zij samen een kerntekst uit het evangelie tot leven. Zo konden ze aan den lijve ervaren wat Jezus van hen vraagt. Dit kwam zo mogelijk nog duidelijker naar voren in de uitleg van de Tien Woorden die vooraf ging aan het hoogtepunt van de dienst, de uitreiking van de communie aan hen, ofwel het deelnemen aan de tafel des Heren.

Voor alle kinderen was er een tastbare, blijvende herinnering aan deze dag. Een mooi slotakkoord aan het eind van de dienst boden de ouders die naar het altaar waren gekomen om samen een lied te zingen. ‘Reis met ons mee naar een onbekend land, reik onderweg alle mensen de hand; wees als een pelgrim, blijf even staan om te bedenken hoe je moet gaan.’ Namens hen bood Judith Weersink na afloop een fraaie bos bloemen aan Nel van Drie, Marijke van Blokland en Rolanda Correia aan. Samen hadden zij deze viering mogelijk gemaakt.

Paul


Doopgesprek

ma 20 mei 2019
di 24 sept 2019
Viering

zo 16 juni 2019
zo 6 okt 2019

Voor een doopgesprek s.v.p. eerst contact opnemen met het parochiebureau.