StartpaginaParochiejournaal

Parochiejournaal

We zijn inmiddels beland in de veertigdagentijd, oftewel vastentijd. Veertig dagen om te bezinnen en voor te bereiden op het grootste feest van de katholieke kerk: Pasen. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Meebeleven…’. We begonnen op 6 maart, op Aswoensdag, waar we allemaal een kruisteken van as op ons voorhoofd kregen om ons eraan te herinneren dat we met niets zijn gekomen en ook met niets zullen weggaan. Alle materiële dingen hebben geen waarde want in de dood kunnen we het toch niet meenemen. Een groepje jongeren deed mee in de viering en mocht samen met Jos de Haas de palmtakjes verbranden (Er staat een kort filmpje hiervan op onze facebookpagina). Ook voor deze veertigdagentijd is er weer aan thuiscatechese gedacht. Nel en Louis hebben heel hard gewerkt om er een mooi stukje van te maken met voor elke dag een gedachte om te lezen voor jong en oud. Natuurlijk wordt er ook gespaard voor de goede doelen die we altijd steunen: Togo, Elf Gasha en Mulu.

Voordat we aan de veertigdagentijd begonnen, gebeurden er nog andere dingen. Op zondag 3 februari werden de nieuwe communicantjes tijdens de gezinsviering voorgesteld. Dit jaar gaan er 9 kinderen het communieproject in, die door juffrouw Marijke worden voorbereid, zowel op de eerste zondagen in de parochie als op school. Het is fijn dat we goede samenwerking hebben met de Pius om dit mogelijk te maken. Wij zijn één van de weinige parochies die dit nog steeds samen doet met een school. We zijn juffrouw Marijke erg dankbaar dat zij zich hiervoor inzet. En met de komst van de 9 communicantjes is het kinderkoor ook weer versterkt. Ze zijn nog maar net begonnen maar we konden al in de gezinsviering van 3 maart zien hoe ze de liederen al goed kennen en ijverig meezongen.

Op woensdag 6 februari had de werkgroep individueel pastoraat een high-tea georganiseerd voor de senioren. Het was reuze gezellig en de werkgroep had zelf verschillende hartige en zoete lekkernijen gemaakt. Ook was er een leuke quiz gespeeld.
Maandag 11 februari kwamen alle jeugdgroepen bij elkaar en werd er een bijbelquiz met ze gedaan. Ze kregen telkens een stukje van een film te zien om vervolgens in groepjes vragen te beantwoorden over wat ze hadden gezien. De winnaars hadden alle vragen goed beantwoord!
Zondag 24 februari was er weer een leerhuis met Agapè dat door Eugenie en Peter Duindam werd verzorgd.
Op dinsdag 5 maart hadden we alweer de tweede bijeenkomst met de ouders van de communicantjes. Het was een goede bijeenkomst waar veel gepraat is over de eigen geloofstradities.

Zondag 10 maart zat de kerk vol: we hadden feest! Jan en Ria Overvliet waren 50 jaar getrouwd! Speciaal daarvoor waren ze uit Portugal gekomen. De viering was heel inspirerend. Zoals Nel het verwoordde: 50 jaar huwelijk is niet vanzelfsprekend maar wel een voorbeeld voor velen van ons. Jan las een een prachtige tekst over het huwelijk, geschreven door Kahlil Gibran. Het mooiste gebaar was, dat ze hadden aangegeven dat ze geen cadeau wilden maar in plaats daarvan mochten de aanwezigen geld doneren aan onze parochie of het Kikafonds. Maar wij zijn de VC niet als we toch niet iets cadeau geven, dus had Nel iedereen gevraagd om iets op te schrijven voor het jubileumkoppel en werd dit gebundeld in een mooie map zodat ze dat kunnen lezen als ze weer terug in Portugal zijn.

Met de komst van de veertigdagentijd zijn ook de traditionele soepmaaltijden met de gemeenschap van de Koningkerk begonnen. De ene week bij de Koningkerk en de andere week bij ons. Zie het programma in de maandagenda. Ook zijn er weer soepmaaltijden voor speciale groepen. Deels zijn die al geweest als u dit leest. De jongeren aten soep op 15 maart en de communicantjes op 17 maart. Op 22 maart zijn de senioren aan de beurt en op 31 maart de jeugdgroepen. Zo spaart iedereen voor onze goede doelen.

Woensdag 10 april mogen alle kinderen naar het parochiezaaltje komen om Palmpasenstokken te maken en de week daarna begint de Goede week met vieringen op Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag Paaszaterdag en natuurlijk Pasen.
De werkgroep individueel pastoraat organiseert op dinsdag 30 april een koffieochtend voor de senioren en andere parochianen..
Zondag 12 mei is er een oecumenische viering in de Koningkerk dus is de Verrezen Christus gesloten. Ik wens u verder een goede voortzetting van de veertigdagentijd en alvast een zalig Pasen.

Rolanda Correia