StartpaginaParochiejournaal

Parochiejournaal

De zomer komt langzaam in zicht en waarschijnlijk is iedereen een beetje aan vakantie toe is. We blikken even terug op wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is.
Op zondag 29 april was er weer een oecumenische viering in de Koningkerk. Ds. Jan van der Wolff hield de overweging en zoals gewoonlijk deden Claartje van der Grinten en Bart Dijkstra mee namens de VC. Onze parochie was heel goed vertegenwoordigd!

Zondag 6 mei was er een gezinsviering met doop. Er werden maar liefs 2 volwassenen en 3 kinderen gedoopt namelijk Stefanie, van de gezinsgroep, en haar kinderen maar ook haar broer Geoff . Het was een bijzondere viering. Woensdag 9 mei werd de kerk weer schoongemaakt door onze trouwe vrijwilligers en op donderdag 10 mei vierden we met een flinke groep achterin de kerk Hemelvaart. Er was ook weer een leerhuis met agapè. Louise en Jeroen Wagenaar traden hierbij voor het eerst aan en deden dat prima!

Zondag 20 mei was het Pinksteren en werden Hans en Loes van den Hoek aan het einde van de viering even in het zonnetje gezet omdat ze de dag er na 50 jaar getrouwd waren.
Op dinsdag 22 mei was er weer een inspirerende Bijbelavond, verzorgd door Nel en op woensdag 23 mei kwamen de Klavertjes en Wegwijzers weer samen en gingen ze op speurtocht in de omgeving.

Ook de Sterren- en Regenbooggroep kwamen bij elkaar op woensdag 28 mei. Omdat er maar een klein groepje aanwezig was, zijn we gezellig op de fiets gesprongen en een ijsje gaan eten bij een ijssalon.

De kinderen van de communiegroep hadden een druk schema de laatste periode. Na de viering van 3 juni hadden ze de “Denktafel” waarin ze allemaal iets hadden meegenomen dat hen aan een dierbare doet denken. Zo werd dan de link gemaakt naar waarom wij Jezus herdenken. Op donderdag 7 juni hadden ze in de sacristie de “Broodmaaltijd”. Daar werd met elkaar brood, dat door één van de moedersgebakken was, en druivensap gedeeld om zo het laatste avondmaal uit te leggen en te herdenken. Vrijdagmiddag 8 juni kwamen ze bij elkaar voor de repetitie en op zondag 10 juni was het dan zover: het grote communiefeest! Tien kinderen mochten na een paar maanden voorbereiding op deze dag voor het eerst aan tafel met Jezus. Het was een hele mooie viering waar alle kkinderen goed aan meededen want ze hadden allemaal verschillende taken. Ook de ouders waren actief. Zoals elk jaar hadden die een lied dat Nel speciaal voor de kinderen had geschreven, ingestudeerd. Het werd heel goed gezongen. De kinderen kregen een mooi aandenken aan deze dag en er werd bekend gemaakt dat zij als jeugdgroep de naam de Pelgrims zullen dragen. Bij het afsluitingsfeest op 1 juli zullen ze officieel ingesteld worden.

Helaas hebben we op 10 juni ook afscheid moeten nemen van Jan Jetse Bol, die het afgelopen jaar maandelijks een eucharistieviering met ons vierde. Doordat hij naar Tilburg is verhuisd is de reis naar Voorburg te ver. Daarnaast heeft hij in Tilburg ook andere verplichtingen. Hij heeft een mooie schaap cadeau gekregen als dank voor zijn inzet de afgelopen periode en als herinnering aan zijn tijd bij ons in de VC.
Op dinsdag 12 juni kwamen de ouders van de communicantjes nog een laatste keer bij elkaar om te evalueren. Ze spraken vol lof over de manier waarop wij in deze parochie de communievoorbereiding aanpakken met de kinderen.

Er was ook weer een uitvaart. Op donderdagmiddag 14 juni werd o.l.v. Nel afscheid genomen van de heer Ton Hessing. Het was een indrukwekkende viering in een volle kerk. Meerdere sprekers herdachten deze parochiaan die in zijn werkzame leven als goudsmid actief was in Voorburg-West.
De activiteiten in de parochie komen langzaam tot een eind voor dit school-/werkjaar. We sluiten het jaar nooit stilletjes af, maar we gaan er weer samen een mooie slotviering van maken op zondag 1 juli. Na de viering is er weer met elkaar een gezellige middag met en voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Ik hoop dat ook u gezellig komt.

Tenslotte is er op woensdagmiddag 4 juli nog een zomerfeest voor de senioren, georganiseerd door de werkgroep Individueel pastoraat.
Tijdens de vakantie gaan de vieringen op zondag gewoon door. Leden van gebedsgroep zullen dan voorgaan. Vanaf de eerste week van september starten alle activiteiten weer. Ik wens u alvast een fijne vakantie toe.

Rolanda Correia