StartpaginaParochiejournaal

Parochiejournaal

Allereerst wil ik Loes van den Hoek bedanken voor het schrijven van het parochiejournaal tijdens mijn zwangerschapsverlof. Maar ook mijn dank aan Louise Wagenaar en Henny Pernice die de leiding namen bij de jeugd- en jongerengroepen tijdens mijn afwezigheid. En natuurlijk ook Nel die veel van mijn taken op zich heeft genomen in deze periode. Het was voor mij geruststellend om te weten dat deze mensen (en nog vele anderen) daartoe bereid waren, waardoor ik rustig van mijn zwangerschap kon genieten.

We zitten inmiddels al in het midden van de veertigdagentijd. Het lijkt nog zo kort geleden dat we Kerst vierden en Pasen staat al bijna voor de deur. Het voorjaar is in zicht maar dat is nauwelijks te merken met de kou die we de afgelopen weken hebben gehad en de sneeuw die onlangs nog gevallen is. Maar het is wel te merken aan de zon die nu later onder gaat waardoor de dagen langer worden.
Het is dus veertigdagentijd oftewel: vastentijd. Met dit jaar als thema ‘Leven de moeite waard’. We begonnen op Aswoensdag met een viering waarin we met as een kruisteken op onze voorhoofd lieten tekenen met de woorden: ‘Uit stof ben je genomen en tot stof zul je wederkeren’. Met andere woorden: ‘Met niets ben je gekomen en met niets zul je weggaan’. De Sterrengroep deed mee en mocht samen met Jos de palmtakjes verbranden.

Met de komst van de veertigdagentijd zijn ook de traditionele soepmaaltijden met de gemeenschap van de Open Hof begonnen. De ene week in de Koningkerk en de andere week bij ons in de Verrezen Christus. Dit jaar wordt er tijdens de veertigdagentijd op de dinsdagochtenden een meditatie door ds. Els v.d. Wolf gehouden.
Ook voor deze veertigdagentijd heeft Nel weer iets in elkaar gezet om bewuster met deze tijd bezig te zijn. Ze heeft het Lucas evangelie opnieuw geschreven in de taal van nu, voor elke dag een stukje (Wat een werk). Daarbij nog een gebed en ook iets voor de kleintjes van de gezinnen. Zo kan er ook thuis wat aan catechese gedaan worden.
Wat gebeurde er nog meer? Op 1 februari kwamen de Klavertjes en de Wegwijzers bij elkaar om kettingen te rijgen voor de vogeltjes in de winter. Tijdens de gezinsviering van 4 maart werden deze kettingen verkocht voor onze goede doelen. Ze hebben er ijverig aan gewerkt. Daarna was er nog een spellenparcours waar ze punten konden behalen voor een klein prijsje. Sommige opdrachten waren best moeilijk zoals de rebussen met religieuze teksten.

De nieuwe communicanten werden op 4 februari tijdens de gezinsviering voorgesteld aan de gemeenschap. De viering was weer mooi in elkaar gezet door de gezinsgroep. Met de komst van 10 communicanten telt het kinderkoor nu wel zo’n 27 kinderen. Een volle bak dus! Mede dankzij de Klavertjes en de Wegwijzers die trouw elke keer weer aanwezig zijn. Daar wil ik speciaal de ouders voor danken die hun kinderen motiveren om te blijven komen. Natuurlijk ook fijn voor Monique en Kelly. De communicanten gaan de komende periode het catecheseproject in dat door juffrouw Marijke met veel enthousiasme wordt geleid en op 10 juni zullen zij hun eerste communie ontvangen. We zijn heel dankbaar dat juffrouw Marijke elk jaar weer de kinderen (en natuurlijk ook de ouders) motiveert om aan dit project deel te nemen.

Op 7 februari werd de kerk weer schoongemaakt. Ik heb altijd veel bewondering voor deze vrijwilligers die er steeds voor zorgen dat de kerk schoon blijft.
En op 11 februari hadden we groot feest: Nel en Louis waren 50 jaar getrouwd! De kerk zat helemaal vol met familieleden en natuurlijk ook met onze eigen parochianen. Nel had een mooie viering verzorgd waarin zowel Cantemus als het kinderkoor zong. Verderop in deze Opstand is er meer te lezen over deze dag..

Op 20 februari was er weer een Bijbelavond, als altijd door Nel verzorgd. Deze was heel inspirerend. De lezingen van die zondag werden behandeld waardoor je toch anders naar de teksten gaat luisteren.

De komende periode is weer vol met activiteiten. Zowel de jeugdgroepen als de jongerengroep houden een soepmaaltijd. Voor de jeugd is het op 11 maart en voor de jongeren op 16 maart.
Op 13 maart is de tweede ouderavond voor de communicanten.
Alle kinderen zijn uitgenodigd om op 21 maart Palmpasenstokken te komen maken en op 25 maart begint de Paasweek met Palmzondag. Paasweek is altijd de drukste week van het jaar omdat er veel vieringen zijn in de dagen naar Pasen toe, beginnend met Witte Donderdag waarin we de laatste avondmaal vieren, vervolgens Goede Vrijdag waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken en op zaterdag de Paaswake waarin we langzaamaan de opstanding vieren: dat de dood niet het laatste woord heeft. Op 1 april is het Pasen.
Verder staat op 6 april weer een filmavond op het programma en op 29 april is er een oecumenische viering in de Koningkerk. Dan is de Verrezen Christus dus gesloten.

Ik wens u een goede voortzetting van de veertigdagentijd en alvast een zalig Pasen en hoop u tijdens één van de vieringen de hand te kunnen schudden.
Rolanda Correia