StartpaginaParochiejournaal

Parochiejournaal

Inmiddels zijn wij in de paastijd beland die tot aan Pinksteren doorloopt. De afgelopen periode gebeurde er weer heel veel. Het laatste parochiejournaal schreef ik midden in de vastentijd. Zo gingen de soepmaaltijden met de gemeenschap van Koningkerk wekelijks door. Maar er was ook een soepmaaltijd gezamenlijk met alle jeugdgroepen op 11 maart en hun gezinnen wat weer een mooi samenzijn was. Ook de communicantjes met hun gezinnen hadden een soepmaaltijd op 18 maart, verzorgd door Nel en Marijke. En de jongeren kwamen op 16 maart ook bij elkaar voor een soepmaaltijd. Er zijn dus veel sobere maaltijden geweest en het geld dat o.a. dankzij deze bijeenkomsten over gehouden werd is samen gespaard voor de drie projecten die wij steunen. Tot nu toe is er iets meer dan € 500 opgehaald tijdens de 40- dagentijd. En daar zijn we heel dankbaar voor.

Op 21 maart waren alle kinderen uitgenodigd om een Palmpasenstok te komen maken in het parochiezaaltje. Er waren zeker zo’n 15 kinderen aanwezig maar de avond daarvoor hadden ook heel veel kinderen de spullen opgehaald om ze zelf thuis te maken omdat ze op die dag niet aanwezig konden zijn. En zondag 25 maart liepen er zo’n 25 kinderen mee bij de processie tijdens de Palmpasenviering met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken. Na de viering hebben ze deze gebracht naar iemand die opgevrolijkt mocht worden.

Met de Palmpasenviering startte de Goede Week. Het was zoals gewoonlijk een bijzondere week met verschillende vieringen die door Nel heel mooi en inspirerend verzorgd waren. Op witte donderdag vierden we het laatste avondmaal. Tijdens deze viering kon iedereen die dat wilde zich laten zalven met de nieuwe olie die de avond daarvoor tijdens de chrismamis in het kathedraal verstrekt was. Voor mij was de viering op Goede vrijdag wel het meest inspirerend. Voornamelijk door de aanwezigheid van zoveel jongeren. Maar liefst 15 jongeren waren aanwezig om een aantal liederen te zingen tijdens de viering. Daarnaast lazen ze om de beurt een stuk van het evangelie.
Tijdens de Paaswake op zaterdag kwam langzaam Pasen in zicht en werd de nieuwe paaskaars aangestoken. En zondag was het Pasen en werden er 3 kinderen gedoopt, namelijk het kerstkindje met zijn oudere broer en zus. Ook was er weer kinderkerk waar de kinderen allemaal iets hadden gemaakt rond het thema van Pasen om mee naar huis te nemen. Al met al zijn het allemaal hele mooie vieringen geweest. Mijn dank is dan ook groot aan ieder die een steentje hieraan heeft bijgedragen. Het zijn er te veel om allemaal apart op te noemen.

In de Goede Week moesten wij ook afscheid nemen van Wim van Oorschot die op 22 maart overleed. Op 28 maart leidde Nel zijn uitvaart in een druk bezochte dienst.

Na alle drukte werd de kerk weer geboend door de schoonmaakgroep op woensdagochtend 4 april. Wat fijn dat ze hier altijd zorg voor nemen.
Op vrijdag 6 april verzorgde Ad Hendriks namens de stuurgroep catechese weer een filmavond waar de inspirerende film Le fils de l’autre (De zoon van de ander) werd vertoond. Er waren ca. 15 aanwezigen.
Zondag 8 april was er weer een eucharistieviering waar Jan Jetse Bol voor ging en op 15 april een woord- en communieviering onder leiding van Nel en met medewerking van het parochiebestuur. Op zondag 22 april was er weer een Leerhuis met Agapè door Frank en Marijke Blokland.
Voor de senioren was er weer een leuke activiteit gepland op 17 april. Door de werkgroep individueel pastoraat werd er een gezellige koffieochtend met spelletjes georganiseerd.
Op 29 april was er in de Koningkerk een oecumenische viering. De VC was toen gesloten. Het was de zondag van de Oosterse kerken en daarover ging het in deze viering onder het motto: 'Als hemel en aarde elkaar raken...'

De komende periode gaat er weer veel gebeuren. Bij de gezinsviering van 6 mei wordt er weer gedoopt. Op donderdag 10 mei vieren we Hemelvaart en is er een viering om 10.30 uur en op zondag 20 mei is het alweer Pinksteren. Ook de jeugdgroepen komen weer bij elkaar. De Wegwijzers en de Regenboog komen samen op woensdag 23 mei en de Sterren en Regenboog op woensdag 30 mei.
Daarna beginnen de communicantjes met de voorbereiding van de eerste communie viering die op 10 juni zal plaats vinden. Op 31 mei is de denktafel en 7 juni de broodmaaltijd met de communicantjes.

Op zondag 1 juli hebben we weer een gezamenlijke afsluitingsfeest na de viering. Houdt u alvast die datum vrij? In de volgende Opstand hoort u hier meer over.

Rolanda Correia