StartpaginaParochiebladOverige berichten

Allerzielen 2018

Ze worden niet vergeten,
hebben een plaats apart
de dierbaren van voorbij:
voor altijd in ons hart’


‘Voor altijd in ons hart’

In de viering op vrijdag 2 november a.s. 19.00 uur zullen wij met elkaar en met de Pelgrims-groep- de communiecantjes van dit jaar- stilstaan bij allen die ons door de dood zijn voorgegaan.
Met eerbied en respect noemen wij hun namen en steken een lichtje aan…

Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn en hopen u na afloop nog even te ontmoeten.

Werkgroep liturgie

Bijbelavond 6 november

Mensen zijn levende verhalen,
verhalen die over de dood heen
de moeite waard blijven om verteld te worden.
Dan neemt iemand pen en papier en schrijft ze op;
soms jaren, tientallen jaren, eeuwen later!

Zo is dit Boek ontstaan, een Boek vol verhalen,
ontroerende verhalen, die je kunnen raken
als je je daarvoor openstelt, maar ook gruwelijke verhalen,
omdat ze ontstaan zijn in een tijd van oorlog en geweld.
Maar ook gedichten en brieven of dromen van mensen
die hunkeren naar een nieuwe wereld.

Geen geschiedschrijving dus,
maar verhalen, gedichten, brieven, en dromen
met God in de hoofdrol,
gezien en gehoord door de ogen en oren
van mensen uit een ver verleden.

Geen wonder dat er uitleg nodig is om wat je leest te kunnen verstaan.

En dat is nu juist het doel van de bijbelavonden
die wij, als stuurgroep catechese elk kwartaal organiseren.

De Bijbelavond staat dit keer in het teken van de Advent,
waarin we wekelijks lezen uit de profeet Jesaja,
die geen toekomstvoorspeller is, maar een ziener,
iemand die, voorbij alle duisternis, toekomst ziet.

Profetische woorden die misschien ons ook iets te zeggen hebben.
Welkom, ik hoop dat we met velen zijn.
Nel van Drie

St. Maarten 2018

Beste kinderen,

Op zondag 11 november 2018 is het al weer Sint Maarten en gaan we met lampionnen langs de deuren, in de hoop iets van Sint Maarten te mogen ontvangen…

Natuurlijk zingen we eerst een toepasselijk lied, maar daarvóór gaan we zoals gewoonlijk zelf onze lampionnen maken.
Dit doen we op woensdag 8 november 2018 van 14.00 tot 15.00 uur in het zaaltje van de Verrezen Christus. Bij de ingang van het zaaltje staat een potje voor een bijdrage van 1 euro voor het aanschaffen van knutselspullen.

We gebruiken dit jaar (liefst gekleurde) plastic flessen. Willen jullie zelf een lege en schone plastic fles groot of klein meebrengen? En ook een lampionlampje?

Op zondag 11 november 2018 verzamelen we om 17.00 uur in de Verrezen Christus in het parochiezaaltje met jullie lampionnen. We gaan luisteren naar het verhaal van Sint Maarten in een donkere kerk en oefenen de liedjes nog een keer. Daarbij een warm kopje chocolademelk met iets lekkers erbij. Daarna gaan we met onze lampionnen langs de deuren. Rond 18.30 uur ben je weer terug in de kerk.

Tot ziens op woensdag 8 en zondag 11 november 2018!
Werkgroep Gezinsvieringen


Parochiedag

Zondag 18 november

Het is weer zover: op de 3e zondag in november vieren wij, zoals ieder jaar, onze parochiedag en we beginnen natuurlijk met een speciale viering met als thema:

‘Op de adem van Gods Geest’
waarin het kinderkoor en Cantemus zingen en alle werkvelden vertegenwoordigd zijn.

Na de viering is er koffie, thee en limonade voor de kinderen met natuurlijk op deze dag wat lekkers.

Daarna verrast het kinderkoor ons met een bijzondere musical

‘De wereld mooi gedroomd’

waarin ze hun favoriete liedjes zingen en ons verrassen met hun passende outfits.

En natuurlijk komt onze eigen catering weer in actie voor een glaasje en wat te eten. Niemand hoeft dus met een lege maag naar huis.

Daarom, mis het niet en kom naar de Parochiedag.

Rolanda en Nel


Advent: Ruimte maken

1e Advent ‘Stapje voor stapje’
02-12
op weg naar kerstmis en zorgen dat er ruimte is voor het kind van licht en vrede.

We lezen uit de profetie van Jesaja en zingen met het kinderkoor:

Een groene krans, vier kaarsen, want Kerstmis komt in zicht.Het wordt steeds minder donker, dus zie je steeds meer licht!

2e Advent ‘Elke dag opnieuw’
09-12 er werk van maken de weg vrij te maken, voor het kind van licht en vrede.

Opnieuw openen we de Schrift bij Jesaja en wij zingen met Cantemus:

Tweede kaars nu jij mag schijnen, breng je ons een goed bericht:
‘Alle donker gaat verdwijnen als je ogen zijn gericht
op de grote en de kleine tekenen van hoop en licht.’

3e Advent ‘We gaan stil door…?’
16-12
er moet nog zoveel gebeuren, wil het kind van vrede zich bij ons thuis voelen.

En weer laten we ons aanspreken door Jesaja en Cantemus zingt:
Laat komen, Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit.

4e Advent ‘Schoon schip maken’,
23-12 Wij denk heel bewust na over ons tekortschieten en vragen God en elkaar om vergeving.

Samen zingen wij: Heer ontferm U…

Hartelijk welkom in de vieringen.

Werkgroep liturgie

Film op vrijdag 16 november

Filmochtend

Voor alle parochianen van de Verrezen Christus


Graag nodigen wij u uit om op woensdag 31 oktober 2018 te komen kijken naar de 120 minuten durende film:

Good bye Lenin

Wij verwelkomen u om 10.00 uur met een kopje koffie of thee.
Na afloop van de film, zal er een stamppotmaaltijd worden geserveerd.

U kunt zich t/m zondag 28 oktober, van 09:30 tot 11:30 bij het parochiebureau aanmelden of anders na de viering.
Laat het ons even weten als u opgehaald wilt worden.

Voor wie zich de 'Wende' uit '89 en '90 kan herinneren (voor de jongeren onder ons: toen werden Oost- en West-Duitsland weer één land, na een scheiding van ruim 40 jaar) is de film heel herkenbaar: ieder weet nog wel hoe we toen met de Oost-Duitsers meeleefden. Maar toch wisten we niet zoveel over hoe ZIJ alles beleefden, hoe ZIJ hun land en hun levenswijze zagen verdwijnen. Mooi hoe dat in deze film in beeld is gebracht: je leert echt veel over de emoties die toen bij de mensen in het voormalige Oost-Duitsland leefden (en natuurlijk nog steeds leven, zie alle 'Ostalgie'-uitingen!

Hartelijke groeten, namens het individuele pastoraat
Anja den Elzen, Ewa Fus Camps, Els van Eijck en Marga Bertelink


Film op vrijdag 16 november

Filmavond

Opnieuw draait Ad Hendriks van de stuurgroep Catechese een film voor u in het parochiezaaltje. Na een aantal wat zwaardere films is de keuze deze keer gevallen op een wat lichter verteerbare film, n.l. La famille Bélier.
Het is het verhaal van de tiener Paula die als enige horende opgroeit op een Franse boerderij. Zowel haar ouders als haar broer zijn doof. Paula moet dus vaak voor haar ouders tolken, waardoor ze minder tijd kan doorbrengen met leeftijdgenootjes. Haar muziekleraar ontdekt dat zij een “gouden stem” heeft en probeert haar over te halen naar Parijs te gaan voor een concours, samen met een klasgenoot. Hij ziet een zangcarrière weggelegd voor haar. Paula staat voor een lastige keus. .. Maar de band tussen de familieleden is hecht en liefdevol, en spanningen kunnen deze band niet breken....

De film is geregisseerd door Eric Lartigau en duurt 102 min.
Om 20.00 uur zorgt Ad weer voor koffie. Na afloop is er een drankje. Bij de uitgang zal weer een mandje staan voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten.


De IPCI

Interparochiële Charitatieve Instelling / Diaconie

Door de fusie van de PCI van de Trinitas-parochie met de IPCI van de parochies Sint Maarten en de Verrezen Christus is er nu binnen de katholieke kerken van Leidschendam-Voorburg één caritasinstelling. De IPCI is een zelfstandig rechtspersoon dat jaarlijks verantwoording aflegt aan de bisschop.
In september heeft het bestuur van de IPCI de brief ontvangen waarin de leden van de nieuwe IPCI staan vermeld die door de bisschop zijn benoemd.
De IPCI heeft een eigen taak inzake individuele hulpverlening ten aanzien van concrete hulpvragen en het bijdragen aan de sociale rechtvaardigheid van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Daarvoor beschikt zij over een vermogen en heeft zij de zorg voor het verkrijgen van nieuwe financiële middelen.

Daar de IPCI jaarlijks een financiële bijdrage levert aan de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, zal de IPCI bij individuele hulpvragen in eerste instantie verwijzen naar het Sociaal Fonds. Dit Sociaal Fonds heeft tot doel inwoners van de gemeente te helpen in financiële noodsituaties waar wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden. Mocht dit fonds geen uitkomst bieden bij een individuele hulpvraag dan kan er altijd nog een beroep worden gedaan op de IPCI.

In september heeft de IPCI een hulpvraag gekregen voor een parochiaan die door omstandigheden moest verhuizen, maar niet de benodigde financiën hiervoor had en daardoor erg gestresst raakte. Hiervoor werd een bedrag van € 300,-- gevraagd. Dit bedrag heeft de IPCI geschonken.

In november kunnen directeuren van de katholieke scholen in Leidschendam-Voorburg weer een aanvraag kunnen indienen voor een “kerstenveloppe” voor gezinnen die al langere tijd op een sociaal minimum leven, zoals de bijstand of een andere minimale uitkering. De enveloppen met een geldelijk bedrag hebben als doel degenen die er voor in aanmerking komen iets extra’s voor de feestdagen te gunnen.
Uiteraard kunnen ook alleenstaanden en/of ouderen die al geruime tijd van een minimale uitkering leven voor een kerstenveloppe in aanmerking komen. Aanmelding hiervoor kan gedaan worden door de pastores, parochiecontactpersonen of anderen die op de hoogte zijn van iemands moeilijke financiële omstandigheden.

Namens het bestuur van de IPCI
Jos van den Broek
Voorzitter

Facebook

Facebook pagina

We kunnen er niet omheen, maar Social Media is een onderdeel geworden in alles wat we doen. Via Social Media lijkt de wereld een stuk kleiner en de contacten meer dichtbij. Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen Facebook pagina. Zo proberen we de parochianen die niet meer in de buurt wonen of door omstandigheden niet meer naar de parochie kunnen komen op de hoogte te houden van wat onze parochie bezig houdt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van onze parochie.
Natuurlijk zullen we secuur omgaan met gegevens die we op Facebook plaatsen.

Bezoek onze pagina op facebook.
Om ook op de hoogte te zijn van onze Facebook-pagina hoeft u alleen onze pagina te “liken”.


Zo wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in onze parochie. Voor tips, reacties of vragen kunt u bij mij terecht.

Rolanda Correia

Nieuwe acolieten

De trouwe kerkgangers hebben het al opgemerkt: er komen af en toe al nieuwe acolieten bij het altaar! De voor ieder vertrouwde gezichten van Jan van Est, Jan van Leeuwen en Vincenzo Pernice blijven uiteraard hun zeer op prijs gestelde werk doen. Maar Nel heeft een aantal jongelui gevraagd en bereid gevonden om op de eerste en de derde zondag (woord- en communieviering) als acoliet op te treden.

U weet dat wij er als parochie sterk mee bezig blijven om de jeugd aan ons te binden en we hopen dan ook dat dit eraan bijdraagt. Met de jongelui is afgesproken dat ze maar één keer in de zoveel maanden als acoliet hoeven bij te dragen. Ze mogen een pij aan, maar dat hoeft niet. Ze zullen het ook alleen doen en via het draaiboek krijgen ze hun instructies. Het zal wel af en toe fout kunnen gaan, maar dat is bij voorbaat al vergeven. We vinden het belangrijker om hen te (blijven) betrekken.

Daarbij realiseren we ons best dat de huidige groep jongelui relatief groot en gemotiveerd is. Wellicht wordt dat in de toekomst weer anders, dan zien we weer opnieuw hoe we in de belangrijke functie van acoliet zouden kunnen voorzien. We hopen dat u achter deze wijziging zult gaan staan!
Aangezien we op deze twee zondagen niet langer meer onder twee gedaanten ter communie gaan, is er overigens ook wat minder ‘werk’ voor de acolieten. Dat betekent dat we in principe ook met één acoliet kunnen volstaan. Voor de tweede zondag, de eucharistieviering met pater Ed Metz, kunnen beide ‘Jannen’ en/of een van hen met Vincenzo, desgewenst blijven ondersteunen. Dat hoeft niet persé, zodat er ook voor hen wat meer ruimte komt en zij een eigen afweging kunnen maken. Voor de ondersteuning tijdens de eventuele vijfde zondag is het aan degene die de gebedsdienst doet en de beschikbare acolieten om afspraken te maken. Wij denken dat (op termijn) ook daar met één acoliet zou kunnen worden volstaan. We gaan het zien.

Frank van Blokland, namens de liturgiewerkgroep

Jongerenviering

Jongerenviering zondag 19 maart : voor verslag zie bij Jeugd en jongeren

Senioren

Zie hoofdstuk Individueel Pastoraat

Eerste Communie

Op zondag 10 juni 2018 vierden we weer het feest van de Eerste Communie. Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u meer gegevens daarover.

Vormsel

Op 6 februari 2016 werd een aantal jongeren gevormd. Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u een verslag ervan

Leerhuis met Agapè

Na de viering op 15 september 2013 heeft Nel van Drie in het koffiegesprek met de aanwezige parochianen uitleg gegeven over een nieuw initiatief om samen te kunnen blijven komen. Zij deed dat mede namens de liturgiegroep en de parochievergadering, die eerder enthousiast hebben ingestemd. Het is de bedoeling om iedere vierde zondag in de maand anders in te vullen, namelijk met een Leerhuis gecombineerd met het agapèmaal.
De naam Leerhuis stamt uit de Joodse traditie, waarbij het gaat om het Hebreeuwse woord ‘Dabar’. Dat betekent ‘het woord dat gedacht, gehoord en gedaan wordt’. Een leerhuis is dus een huis waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen, waar het woord, het ritueel en het ‘doen’ samengaan. In de jonge kerk vierde men het agapèmaal (liefdemaal/vriendenmaal): men deelde samen de maaltijd, meer of minder uitgebreid. Die twee begrippen gaan wij nu combineren om een nieuwe vorm op te zetten, die past binnen de mogelijkheden die er kerkelijk gezien zijn.

In het Leerhuis met Agapè vormen een ritueel, een Schriftlezing en een vorm van diaconie een vast terugkerend onderdeel. Ook wordt er een eenvoudige agapè-maaltijd gehouden, zoals dat in de jonge kerk ook onder de volgelingen gebeurde.
Ritueel: aansteken van een kleine huispaaskaars en eventueel het aansluiten bij een onderwerp van het Leerhuis of kerkelijk jaargetijde. Natuurlijk steken we ook lichtjes aan bij de voorbede.

Woord: Schriftlezing gevolgd door enige uitleg, toelichting, eventueel een spreker, al of niet ondersteund met audiovisuele middelen.

Vorm van diaconie: collecte – bijv. een fruitmand vullen, een actie steunen of kaarten schrijven.

Agapè-maaltijd: Brood (Turks of iets dergelijks) (met wat smeerbaar broodbeleg) en vruchtensap

Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de gewone zondagsvieringen wordt er achterin de kerk een halve kring stoelen klaargezet met tafeltjes ertussen. De dekenkist wordt voorzien van een tafelloper, met daarop de huispaaskaars – kleine bijbel– schaal (voor het brood) en een kan vruchtensap. Na afloop blijft de huispaaskaars en de bijbel en eventueel ook broodschaal en kan daar staan, als teken dat ook dat een plaats van samenkomst is in de kerk. In de bestaande rekken naast de dekenkist kunnen mensen bij de voorbede een lichtje aansteken (er ligt dan geen intentieboek). Tussen de stoelen staan tafels waarop extra brood, de kannen met vruchtensap, de glazen en de bakjes met jam, kruidenboter of iets dergelijks klaarstaan. Naast het beeld van Maria en kind moet nog een goede piano op wielen worden aangeschaft, om heen en weer slepen te voorkomen.

Voor elk Leerhuis met Agapè worden twee mensen gevraagd de bijeenkomst te leiden en samen met Frank van Blokland (als verantwoordelijke vanuit de werkgroep liturgie) voor te bereiden. Dit voorkomt overlapping en waarborgt de voortgang. Voor elk Leerhuis wordt een ‘boekje’ gemaakt met eventuele liederen enz. (door de werkgroep liturgie). We hebben Henk Boekema gevraagd of hij dan op de piano wil spelen en we hebben Jos Beijk gevraagd of hij als voorzanger wil optreden.

De werkgroep liturgie vraagt de leiders, maakt een jaarschema en helpt bij het voorbereiden van het maandelijkse Leerhuis met Agapè. Voor de te vragen leiders zou het fantastisch zijn als die vanuit de jongere generaties zouden kunnen komen, omdat die wellicht weer nieuwe mensen meebrengen. Bij voorkeur zouden dat echtparen kunnen zijn die dan vrij eenvoudig samen kunnen voorbereiden, afspraken maken en de taken verdelen. Dat maakt ook directe onderlinge communicatie mogelijk, lijkt praktisch bij de uitvoering omdat een paar goed op elkaar is ingespeeld. Als er voldoende paren gevonden kunnen worden zal het beroep op het paar ook beperkt kunnen blijven. Frank zal de komende periode mensen gaan benaderen en wij hopen dan op een positieve respons