StartpaginaParochiebladOverige berichten

Bericht van de penningmeester

Beste parochianen,

Zoals gebruikelijk doet ook dit jaar het bestuur in mei weer een beroep op u voor uw financiële bijdrage. Daar is dit keer extra reden voor. We zijn bezig de jaarrekening over 2018 op te maken en het ziet er naar uit dat we 2018 gaan afsluiten met een negatief saldo. Dat heeft te maken met een daling van de kerkbijdragen en met aantal kostenposten die hoger zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft DAK te kennen gegeven een deel van de huur voor hun kinderopvangactiviteiten per 1 juli aanstaande op te zeggen. Het spreekt voor zich dat dit behoorlijke financiële consequenties heeft. Het bestuur is bezig te kijken of er een andere verhuurder gevonden kan worden. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren door heel zorgvuldig met de financiën om te gaan de nodige reserves opgebouwd, maar het spreekt voor zich dat gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen uw financiële steun meer dan ooit zeer welkom is!

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat dan alsnog willen doen?

We ontvangen uw bijdrage graag op giro NL89 INGB 0000 380889 t.n.v. Fin. Commissie v.d. Parochie De Verrezen Christus.

Alvast weer veel dank voor uw bijdrage!

Uitnodiging bloemschikken

Graag nodigen wij u uit voor onze volgende parochie bijeenkomst op

Donderdag 16 mei 2019 *

Zin om creatief met uw handen bezig te zijn en houdt u van bloemen?

Onder leiding van Toke neemt u na afloop een mooi, zelfgemaakt bloemstukje mee naar huis.

Vanaf 13.30 uur staat het gebruikelijke kopje koffie of thee met wat lekkers voor u klaar.

U kunt zich t/m zondag 12 mei na de viering aanmelden bij de leden van de werkgroep of bij het parochiebureau tel: 070- 390 5731 (9.30-11.30 uur). En natuurlijk kunt u ook van huis opgehaald worden als u dat bij aanmelding even vermeldt.

Hartelijke groeten,
Namens het individueel pastoraat:
Anja, Els, Ewa, Mary, Petra en Marga

* De eerder genoemde datum van 10 mei komt hiermee te vervallen.


7 juli: afsluiting school- en activiteitenjaar

Het lijkt nog ver weg maar op 7 juli sluiten we weer traditioneel het school- en activiteitenjaar gezellig af. We beginnen deze dag met een gezinsviering waarbij natuurlijk het kinderkoor optreedt. Tijdens de viering gaat de Regenboog, die nu nog de oudste jeugdgroep is, ‘overvliegen’ naar de jongerengroep omdat zij de basisschool gaan verlaten. Na de zomervakantie mogen zij meedoen met de jongeren-activiteiten.

Na de gezinsviering hebben we een gezellige middag met elkaar. Met de jeugd, jongeren, ouders en alle andere VC-parochianen.

Ook dit jaar zullen we er weer voor zorgen dat niemand zich zal vervelen. Er zal weer een sponsorloop georganiseerd worden voor de kinderen om geld op te halen voor de kinderboerderij in Elf Gasha. Dus kinderen neem je sport- of hardloopschoenen mee! Voor degenen die willen sponsoren: neem alstublieft wat (klein)geld mee!De jongeren gaan weer pannenkoeken bakken, tosti’s en broodjes worst maken.
We zorgen weer dat er spelletjes zijn voor jong en oud.

Er is dus eten, drinken en gezelligheid! De middag duurt naar verwachting tot een uur of 2 à 3 (of tot zolang een ieder wil blijven). Dus komt allen en laten we het school- en activiteitenjaar gezellig samen afsluiten.

Rolanda Correia
Gezinsgroep


Naar The Passion in Dordrecht

Op donderdag 18 mei was het dan zo ver: met 14 personen (10 jongeren, 3 ouders en ikzelf) verzamelden we op Station Laan van NOI om naar The Passion af te reizen, die dit jaar in Dordrecht werd gehouden. Allemaal kenden we het van de televisie. Enkelen hadden het ooit live meegemaakt in Den Haag in 2013 maar de meesten gingen het voor de eerste keer meemaken, dus het was best spannend. Sommigen hadden zelfs geen idee wat ze te wachten stond.

Aangekomen op Station Dordrecht stapten we, samen met vele anderen, uit de trein om richting de locatie te lopen. We liepen door het centrum van Dordrecht naar Maartensgat waar het grote podium zich zou bevinden. Opmerkelijk was dat bijna niemand van ons ooit in Dordrecht was geweest en we vonden het best een mooie stad. Bij de Hema even een stop gemaakt om even iets te drinken (en natuurlijk iets te snacken) te kopen en daarna liepen we verder met de stoet richting het podium. Onderweg kregen we te horen dat het heel druk was rondom het podium en dat velen weer waren teruggekeerd maar wij gingen toch door: we waren immers niet voor niets uit Voorburg gereisd en het was gelukkig goed weer.

Eenmaal aangekomen bij Maartensgat zagen we een enorm wit podium over het water. Er stonden héél véél mensen en nu was het zoeken naar een goed plekje waar we zo veel mogelijk konden zien maar dat was niet makkelijk. We besloten om aan de zijkant van de Grote Kerk te gaan staan waar tenminste wel één van de grote schermen goed te zien was. Wat we niet verwacht hadden is dat we achteraf best een goede plek hadden weten te bemachtigen. Stipt om 20.30 uur begint de show en begint een geweldig koor te zingen en komt Martijn Krabbé, die de rol van de verteller heeft, het podium op. Wanneer even later Maria, die geweldig wordt neergezet door Edsilia Rombley, begint te zingen merken we op dat ze dicht bij ons staat en dat we een glim van haar groene jurk kunnen zien totdat ze langzaam zingend richting het podium loopt en wij haar duidelijk in beeld hebben: glimlach op alle gezichten want we hebben tenminste Edsilia gezien. Maar ook Martijn Krabbé komt een paar keer langs. En we zien zelfs hoe Judas (gespeeld door Lucas Hamming) geholpen wordt om in de boom te klimmen, die bijna een steenworpje van ons af staat, om even later een duet met Jezus (Edwin Jonker) te zingen. Op het einde staat Jezus boven ons in de toren zoals een aantal van ons al had voorspeld, want vanuit daar werd de Verrijzenis gespeeld.

En hoe we het allemaal hebben ervaren? In één woord: GEWELDIG. We zijn het met z’n allen eens dat het live meemaken van The Passion toch iets meer geeft dan het op televisie te kijken. Het was dus zeker de moeite waard om naar Dordrecht te reizen. De sfeer rondom het podium was zeer aangenaam. Sommige liederen waren zo bekend dat we het allemaal konden meezingen en dat maakte het ook nog gezellig.

De terugreis was een stuk drukker natuurlijk. We zaten in een volle trein. Rond 23.30 uur waren we weer terug op Station van Laan NOI en namen we afscheid van elkaar. We hopen toch stiekem dat het misschien ooit in Voorburg zal plaats vinden…

Rolanda Correia


De oecumenische soepmaaltijden

Zoals elk jaar bereidt de oecumenische werkgroep (bestaande uit Claartje van der Grinten, Bart Dijkstra, Ria Stoop en Jacques Merks , dit jaar aangevuld met Rolanda) het liturgiedeel van de soepmaaltijden voor. We benutten voor deze soepmaaltijden het thema van kerk-in-actie dat dit jaar was: ‘Een nieuw begin’. We maken gebruik van de liturgiegids van kerk-in-actie voor de lezingen, liederen, gebeden en korte overwegingen bij de soepmaaltijden. We hebben besloten dit jaar de opbrengst van de soepmaaltijd te geven aan een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren die een nieuw begin moeten maken als ze uit de gevangenis komen: Young in Prison.

Er zijn vijf soepmaaltijden gehouden: 13, 19, 27 maart en 2 en 10 april. De maaltijden waren afwisselend in onze parochie en in de Koningkerk. Op 27 maart heeft Lotte van Elp van Young in Prison onder grote belangstelling verteld wat YIP voor werk in jeugdgevangenissen doet.

Wij bereiden de diensten voor maar de soepmaaltijden kunnen niet gehouden worden zonder degenen die soep maken, de tafels en stoelen klaarzetten en niet te vergeten de afwas doen. Al deze vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het doel van de soepmaaltijden. Wat een fantastische mensen die dit elk jaar weer doen!

De opbrengst voor YIP is 917,50 Euro. Het geld is naar YIP overgemaakt een wij kregen een lieve bedankbrief van Lotte van YIP:

Wat een fantastische opbrengst, we zijn enorm dankbaar met jullie steun! We kijken erg uit naar de komende maanden bij Young in Prison, waarin we werken aan de groei van onze programma’s in Nederland en het buitenland. De bijdrage van de kerken de Verrezen Christus en Koningkerk in Leidschendam/Voorburg zal ons hierbij helpen. Zo werken we bijvoorbeeld aan een nieuw leiderschapsprogramma voor de jonge ervaringsdeskundigen voor de aanpak van een nieuwe manier van straffen voor kinderen en jongeren (http://www.younginprison.org/nl/youthlab)

Bart Dijkstra


Voormalige pastorie te huur

Voormalige pastorie / kinderopvang komt beschikbaar voor verhuur

De huidige huurder, DAK Kinderopvang, heeft aangegeven de voormalige pastorie aan de Fonteijnenburghlaan 38 (dus links naast het kerkgebouw) per 1 augustus (of eventueel eerder) te willen verlaten. Zij gaan deze naschoolse opvang verplaatsen naar de Groen van Prinstererschool en naar hun ruimten aan de Fonteijnenburghlaan 34, die zij in gebruik houden. In 2000 werd de voormalige pastorie verbouwd voor (naschoolse) kinderopvang.

Doel van dit bericht is om alle parochianen (en vooral ook hun relaties) te informeren dat we op zoek zijn. Als er bij jullie serieuze ideeën of suggesties leven dan hoor ik dat graag. Geïnteresseerde partijen of personen kunnen zich bij mij melden (bij voorkeur via de mail).
We zijn dus op zoek naar een passende invulling van de voormalige pastorie, die uiteraard uitermate geschikt is voor kinderopvang. Het gaat in totaal over 178 m2 op twee verdiepingen met een besloten tuin achter de pastorie. Het bestemmingsplan geeft aan dat er een maatschappelijke bestemming op rust; hetgeen betekent dat voorzieningen van educatieve, sociale, culturele, medische en levensbeschouwelijke aard passend zijn. Binnen deze bestemming zijn alle vormen van kinderopvang toegestaan. Het pand is dan ook uitermate geschikt voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding, atelier, yoga-ruimte, trainingsruimte, studio voor lesgeven, oefenruimten voor koren etc.

Vanuit de parochie gaan we vooralsnog niet uit van individuele of losse verhuur van dag- of avonddelen van verschillende ruimten, tenzij iemand of een organisatie dat zelf wil opzetten en coördineren. Activiteiten mogen geen overlast voor de kerk of de buren opleveren en moeten voldoen aan de bestemmingsplancategorie ‘maatschappelijk’.
Toegang blijft plaatsvinden via het hek, links van de vooringang van de kerk. De besloten voortuin blijft in gebruik bij de kerk; deze tuin vormt zowel de ingang tot de voormalige pastorie / kinder-opvang en is tevens de toegang tot het parochiebureau.

Begane grond: entree (5,5 m2), gang (5,2 m2) naar achtertuin, bovenverdieping, keuken en toiletruimte met 2 toiletten (4,6 m2), open speelruimte (totaal 55,5 m2) met deur naar zeer ruime achtertuin, met zandbak.
Bovenverdieping: drie speellokalen (12,5 m2 met keukenblok, 33,8 m2 en 17,6 m2); toilet, keuken (6,1 m2 met luchtbehandelingsinstallatie) en kantoor (7,9 m2)
Een plattegrond is beschikbaar. Huurprijs en –termijn zijn nader overeen te komen. Na een eerste huurperiode steeds met jaarlijkse verlenging. Ingebruikname in overleg. Voor verhuur is toestemming bisdom nodig.
Ik ben inmiddels bezig om te kijken of we een andere kinderopvang kunnen interesseren. Daarna gaan we een advertentie plaatsen en als ook dat geen kandidaten oplevert gaan we een makelaar inschakelen.

Informatie en eventuele bezichtiging via ondergetekende, bij voorkeur via een mail aan fam.van.blokland@ziggo.nl anders ’s avonds via 070 - 387 34 76 of 06 54 25 24 15.

Frank van Blokland


Bezoek eendenkooi in Schipluiden

Al vele jaren organiseer ik een excursieavond naar de eendenkooi te Schipluiden, een mooi stiltegebied in Midden Delfland.
Naast het genieten van de stilte, een interessante avond.
Zo hoort u bijv. hoe de mensen daar hun boterham verdienden met de opbrengst van de gevangen eenden..
Voor dit jaar heb ik al een paar aanvragen, maar wie interesse heeft en wil aanschuiven, is welkom. Als datum heb ik donderdag 23 mei gekozen. Graag even aanmelden bij mij (tel. 070-3954244) .
Met een beetje mooi weer wordt het een mooie avond.

Aad en Gerda Hofstede


Huiskameravonden

Een avond in een huiskamer waar we praten over geloof. Dat is het idee van de huiskameravonden, die nu ongeveer zo’n vijf jaar bestaan. Iedere twee maanden komen we bij elkaar in het huis van een huiskamerlid en praten we over de betekenis van het geloof in ons dagelijks leven. Twee mensen, meestal de bewoners van het huis, bereiden de avond voor. Ze kiezen een tekst die hen aanspreekt, vertellen waarom ze die hebben gekozen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de tekst, over wat wij er in lezen en over hoe we aspecten ervan beleven in ons eigen leven. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a.: Martha en Maria, De Zaaier, Jezus in de woestijn, Gelijkenis van een feestmaal, Jezus door de duivel op de proef gesteld, Oordeelt niet, Enkele vermaningen, De tien melaatsen, Wie is mijn naaste?, Pinksteren, Druk, drukker drukst: Maken we ons druk of zijn we echt druk? En hoe zit het met die sabbat?, Overeenkomsten vijf godsdiensten, In Getsemane: de eenzaamheid van Jezus wanneer hij in zijn eentje bidt op de Olijfberg, Eert uw vader en uw moeder, Vasten, Vasten en Lijden, Bidden?.

Afgelopen keer, 18 januari, kozen Wim en Angelique een tekst uit het boek Rebible, geschreven door Happinez-uitgever Inez van Oord en haar broer Jos, theoloog. Bijbelverhalen worden in een ander licht geplaatst door de vragen die de schrijfster stelt en opmerkingen die ze maakt. We lazen haar tekst naar aanleiding van het verhaal over de Jakobsladder: het moment waarop Jakob in zijn droom een ladder naar de hemel ziet waarlangs Gods engelen naar boven gaan en weer naar beneden komen. God belooft Jakob land en nakomelingen en dat Hij hem niet zal verlaten.
Inez’ broer, de theoloog, legt uit: boven aan de ladder zien de engelen het stralende evenbeeld van Jakob, veilig bewaard in de hemel – deze man, vluchteling, verschoppeling is op weg naar zijn bestemming. Hij, de broer van Inez, vindt dat een troostrijke gedachte, dat er een volmaakt beeld van jezelf wordt bewaard in de hemel. Dat wat je ten diepste bent.
Hierover praten we: wanneer ben jij in staat om die volmaakte mens in iemand te zien? Dat evenbeeld dat bewaard wordt bij God? Dat lukt alleen als je loslaat, als je niet uit bent op wat je zelf wilt horen, maar als je kunt luisteren met een open hart, een open geest en de wil om dat te doen. Een mooie boodschap om mee naar huis te nemen.

Claartje van der Grinten

Vernieuwen van de website?

We prijzen ons gelukkig dat Monique Beijk heel trouw wijzigingen in de website van de parochie doorvoert. In juni 2009 kwam de website, die zij op ons verzoek had ontworpen, op internet.
Ik schreef toen in het parochieblad: “Rondom de datum van het uitkomen van deze Opstand zal ook de nieuwe website op internet te vinden zijn. Er is hard aan gewerkt om een goede uitstraling te krijgen: we wilden gastvrijheid uitstralen, de menselijke maat, veel foto’s in plaats van lappen tekst, maar tegelijk wel informatief. We hopen dat het gelukt is!”
Inmiddels is de software waarmee Monique de website onderhoudt aan het eind gekomen en is het niet meer mogelijk daarmee een nieuwe website te bouwen.

We zoeken nu naar iemand die verstand heeft van het omgaan met gangbare software om een nieuwe website te ontwerpen en die ook nog eens creatief is! We hebben wel een paar voorbeelden van (in onze ogen) goede parochie-websites. Tegelijk zal de inhoud van de huidige website voor een groot deel ‘overgezet’ moeten worden naar de nieuwe website. Wellicht dat dat weer iemand anders kan doen? En tenslotte (en ook heel belangrijk) zoeken we iemand die het leuk vindt en de tijd, kennis en kunde heeft om de website bij te houden en aangeleverde teksten en foto’s erop te plaatsen. Wie wil zich daarvoor inzetten? We horen graag!

Louise Wagenaar: wagen.off@outlook.com
Frank van Blokland: fam.van.blokland@ziggo.nl

Facebook

Facebook pagina

We kunnen er niet omheen, maar Social Media is een onderdeel geworden in alles wat we doen. Via Social Media lijkt de wereld een stuk kleiner en de contacten meer dichtbij. Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen Facebook pagina. Zo proberen we de parochianen die niet meer in de buurt wonen of door omstandigheden niet meer naar de parochie kunnen komen op de hoogte te houden van wat onze parochie bezig houdt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van onze parochie.
Natuurlijk zullen we secuur omgaan met gegevens die we op Facebook plaatsen.

Bezoek onze pagina op facebook.
Om ook op de hoogte te zijn van onze Facebook-pagina hoeft u alleen onze pagina te “liken”.


Zo wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in onze parochie. Voor tips, reacties of vragen kunt u bij mij terecht.

Rolanda Correia

Nieuwe acolieten

De trouwe kerkgangers hebben het al opgemerkt: er komen af en toe al nieuwe acolieten bij het altaar! De voor ieder vertrouwde gezichten van Jan van Est, Jan van Leeuwen en Vincenzo Pernice blijven uiteraard hun zeer op prijs gestelde werk doen. Maar Nel heeft een aantal jongelui gevraagd en bereid gevonden om op de eerste en de derde zondag (woord- en communieviering) als acoliet op te treden.

U weet dat wij er als parochie sterk mee bezig blijven om de jeugd aan ons te binden en we hopen dan ook dat dit eraan bijdraagt. Met de jongelui is afgesproken dat ze maar één keer in de zoveel maanden als acoliet hoeven bij te dragen. Ze mogen een pij aan, maar dat hoeft niet. Ze zullen het ook alleen doen en via het draaiboek krijgen ze hun instructies. Het zal wel af en toe fout kunnen gaan, maar dat is bij voorbaat al vergeven. We vinden het belangrijker om hen te (blijven) betrekken.

Daarbij realiseren we ons best dat de huidige groep jongelui relatief groot en gemotiveerd is. Wellicht wordt dat in de toekomst weer anders, dan zien we weer opnieuw hoe we in de belangrijke functie van acoliet zouden kunnen voorzien. We hopen dat u achter deze wijziging zult gaan staan!
Aangezien we op deze twee zondagen niet langer meer onder twee gedaanten ter communie gaan, is er overigens ook wat minder ‘werk’ voor de acolieten. Dat betekent dat we in principe ook met één acoliet kunnen volstaan. Voor de tweede zondag, de eucharistieviering met pater Ed Metz, kunnen beide ‘Jannen’ en/of een van hen met Vincenzo, desgewenst blijven ondersteunen. Dat hoeft niet persé, zodat er ook voor hen wat meer ruimte komt en zij een eigen afweging kunnen maken. Voor de ondersteuning tijdens de eventuele vijfde zondag is het aan degene die de gebedsdienst doet en de beschikbare acolieten om afspraken te maken. Wij denken dat (op termijn) ook daar met één acoliet zou kunnen worden volstaan. We gaan het zien.

Frank van Blokland, namens de liturgiewerkgroep

Senioren

Zie hoofdstuk Individueel Pastoraat

Eerste Communie

De viering voor 2019 staat gepland voor zondag 23 juni in onze kerk.
De eerste ouderbijeenkomst was op 15 januari en op 3 februari was het voorstellen van de aspirant communicantjes tijdens de gezinsviering. Op 5 maart is de tweede bijeenkomst voor ouders geweest. Op 14 mei is de 3de bijeenkomst.

Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u meer gegevens en ook een verslag van de Eerste Communieviering op zondag 10 juni 2018.

Leerhuis met Agapè

Na de viering op 15 september 2013 heeft Nel van Drie in het koffiegesprek met de aanwezige parochianen uitleg gegeven over een nieuw initiatief om samen te kunnen blijven komen. Zij deed dat mede namens de liturgiegroep en de parochievergadering, die eerder enthousiast hebben ingestemd. Het is de bedoeling om iedere vierde zondag in de maand anders in te vullen, namelijk met een Leerhuis gecombineerd met het agapèmaal.
De naam Leerhuis stamt uit de Joodse traditie, waarbij het gaat om het Hebreeuwse woord ‘Dabar’. Dat betekent ‘het woord dat gedacht, gehoord en gedaan wordt’. Een leerhuis is dus een huis waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen, waar het woord, het ritueel en het ‘doen’ samengaan. In de jonge kerk vierde men het agapèmaal (liefdemaal/vriendenmaal): men deelde samen de maaltijd, meer of minder uitgebreid. Die twee begrippen gaan wij nu combineren om een nieuwe vorm op te zetten, die past binnen de mogelijkheden die er kerkelijk gezien zijn.

In het Leerhuis met Agapè vormen een ritueel, een Schriftlezing en een vorm van diaconie een vast terugkerend onderdeel. Ook wordt er een eenvoudige agapè-maaltijd gehouden, zoals dat in de jonge kerk ook onder de volgelingen gebeurde.
Ritueel: aansteken van een kleine huispaaskaars en eventueel het aansluiten bij een onderwerp van het Leerhuis of kerkelijk jaargetijde. Natuurlijk steken we ook lichtjes aan bij de voorbede.

Woord: Schriftlezing gevolgd door enige uitleg, toelichting, eventueel een spreker, al of niet ondersteund met audiovisuele middelen.

Vorm van diaconie: collecte – bijv. een fruitmand vullen, een actie steunen of kaarten schrijven.

Agapè-maaltijd: Brood (Turks of iets dergelijks) (met wat smeerbaar broodbeleg) en vruchtensap

Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de gewone zondagsvieringen wordt er achterin de kerk een halve kring stoelen klaargezet met tafeltjes ertussen. De dekenkist wordt voorzien van een tafelloper, met daarop de huispaaskaars – kleine bijbel– schaal (voor het brood) en een kan vruchtensap. Na afloop blijft de huispaaskaars en de bijbel en eventueel ook broodschaal en kan daar staan, als teken dat ook dat een plaats van samenkomst is in de kerk. In de bestaande rekken naast de dekenkist kunnen mensen bij de voorbede een lichtje aansteken (er ligt dan geen intentieboek). Tussen de stoelen staan tafels waarop extra brood, de kannen met vruchtensap, de glazen en de bakjes met jam, kruidenboter of iets dergelijks klaarstaan. Naast het beeld van Maria en kind moet nog een goede piano op wielen worden aangeschaft, om heen en weer slepen te voorkomen.

Voor elk Leerhuis met Agapè worden twee mensen gevraagd de bijeenkomst te leiden en samen met Frank van Blokland (als verantwoordelijke vanuit de werkgroep liturgie) voor te bereiden. Dit voorkomt overlapping en waarborgt de voortgang. Voor elk Leerhuis wordt een ‘boekje’ gemaakt met eventuele liederen enz. (door de werkgroep liturgie). We hebben Henk Boekema gevraagd of hij dan op de piano wil spelen en we hebben Jos Beijk gevraagd of hij als voorzanger wil optreden.

De werkgroep liturgie vraagt de leiders, maakt een jaarschema en helpt bij het voorbereiden van het maandelijkse Leerhuis met Agapè. Voor de te vragen leiders zou het fantastisch zijn als die vanuit de jongere generaties zouden kunnen komen, omdat die wellicht weer nieuwe mensen meebrengen. Bij voorkeur zouden dat echtparen kunnen zijn die dan vrij eenvoudig samen kunnen voorbereiden, afspraken maken en de taken verdelen. Dat maakt ook directe onderlinge communicatie mogelijk, lijkt praktisch bij de uitvoering omdat een paar goed op elkaar is ingespeeld. Als er voldoende paren gevonden kunnen worden zal het beroep op het paar ook beperkt kunnen blijven. Frank zal de komende periode mensen gaan benaderen en wij hopen dan op een positieve respons