StartpaginaParochiebladOverige berichten

Van Kerst

Van Kerst via -Oud en Nieuw- naar Driekoningen

Als thema voor de Advent kozen wij dit jaar: ’Ruimte maken’

de weg vrijmaken voor het Kind van Licht en Vrede.
Het thema voor de

1e Advent was: ‘Stapje voor stapje’ want ruimte maken, doe je niet ineens.
Dat vraagt tijd en aandacht, bezinning.
Daarom is er ook dit jaar weer gezorgd voor materiaal voor de thuiscatechese. Deze keer is dat iets heel bijzonders, waar weken aan gewerkt is:
een boomschijfje met daarop een engel met ster en een kribje met tekst-kaartjes voor groot en klein.
Wie elke dag, ter verdieping, een kaartje uit de kribbe haalt en (voor)leest (of kleurt), maakt vanzelf de kribbe leeg om op kerstmorgen in de viering het kindje met stro mee naar huis te krijgen om het thuis in het kribje te leggen.

Nu u dit leest, zijn we al toe aan de tweede zondag:

2e Advent 09-12 ‘Elke dag opnieuw’

er werk van maken de weg vrij te maken, voor het kind van licht en vrede.

Opnieuw openen we de Schrift bij Jesaja en Cantemus zingt:

Tweede kaars nu jij mag schijnen, breng je ons een goed bericht:
‘Alle donker gaat verdwijnen als je ogen zijn gericht
op de grote en de kleine tekenen van hoop en licht.’

3e Advent 16-12 ‘We gaan stil door…?

er moet nog zoveel gebeuren, wil het kind van vrede zich bij ons thuis voelen.

Weer laten we ons aanspreken door Jesaja en Cantemus zingt:
Laat komen, Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit.

4e Advent 23-12 ‘Schoon schip maken’,

Wij denken heel bewust na over ons tekortschieten en vragen God en elkaar om vergeving.

Samen zingen wij: Heer ontferm U…

23-12 17.00 uur: Lichtjesavond met de levende stal.

Kom met uw lichtje naar de kerk, waar buiten de stal is gebouwd en binnen chocolademelk, glühwein, soep en pannenkoeken wachten. Ook is er een Kerst-verkoop-tafel met wat de jeugd- en jongerengroepen hebben gemaakt om Elf Gasha te steunen.

Daarvoor en daarna wordt de versiering voor Kerstmis gemaakt.
Wie wil, mag komen helpen, graag zelfs, want vele handen maken licht werk!

24-12 ,20.30 ! kerstnacht ‘Kind ons geboren

Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.’ Zoals ieder jaar luisteren wij naar Jesaja en Lucas om ons te laten raken. De jongeren doen mee en Cantemus zingt.

Na afloop is er koffie mét …

25-12 11.30 u. ‘Het kind van licht van de vrede’

Als het goed is, is jouw kribje na de Advent vrij. Mag dit kindje er in slapen met wat hooi erbij?
Cantemus zingt met het kinderkoor. Tijdens de overdenking gaan de kinderen naar de kinderkerk en voor de kleintjes is er crèche.

30-12 10.30 u ‘Alweer een jaar voorbij…’

Soms denken we dat de tijd vliegt. Daarom is het goed om samen (oudjaar) even stil te staan bij het jaar 2018 dat we achter ons gaan laten. Natuurlijk krijgen we voor Oudjaar een lichtje mee naar huis, opdat het licht ons op de drempel van Oud naar Nieuw zal verbinden. Henk speelt en vrijwilligers zingen.

1-1-2019 10.30 u. ‘Om zegen verlegen’
dat realiseren wij ons maar al te goed. 2019! Een heel nieuw jaar, om elkaar en de parochie tot zegen te zijn. Astrid speelt en Cantemus zingt.

06-01 ‘Op zoek gaan’
zo wijs zijn als de wijzen, klein durven zijn. Het kinderkoor zingt en na de viering gaan wij op zoek naar de 4e koning met de vraag:
‘Wie treft de boon aan in zijn cup cake?’
De kroon staat al te wachten, evenals de wens
20 – C – M – B – 19 voor de kerk en thuis.

Werkgroep liturgie

Uitnodiging voor alle parochianen

Uitnodiging voor alle parochianen van de Verrezen Christus

De werkgroep Individueel Pastoraat van de Verrezen Christus en de leden van het Cultureel Centrum Agora nodigen u van harte uit voor het gezamenlijke kerstdéjeuner op

Vrijdag 14 december 2018

Wij verwelkomen u vanaf 13.00 uur bij het Cultureel Centrum Agora
waarna om 13:30 uur het kerstdiner geserveerd wordt door de kookgroep: ’de oude pannen’

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 17.50 p.p. (drankje € 1,- p/stuk). U kunt zich aanmelden door het bedrag uiterlijk zondag 9 december na de viering contant af te rekenen bij Marga van de werkgroep individueel pastoraat.Of over te maken naar rekeningnummer
NL 95 ABNA 0889 253528 t.n.v. Marga Bertelink. onder vermelding van kerstdéjeuner.
Wilt u daarbij vermelden of u opgehaald wilt worden en/of vegetariër bent.

Hartelijke groeten, namens het Individueel Pastoraat en Agora:
Anja, Els, Ewa Marga, Petra, Guus en Hester


Lichtjesavond

Lichtjesavond met levende kerststal op zondag 23 december

Een paar dagen voor Kerstmis, uitkijkend naar het licht, vieren we Lichtjesavond. Om 17.00 uur komen we bijeen in de stal voor de kerk. Buiten in de kou bij de stal, zingen we Kerstliederen en wordt het Kerstverhaal verteld. We wachten op de komst van het kind van het licht. Jozef en Maria, de engelen, de herders, de drie koningen; ze zijn er allemaal .... Jullie komen ook?

Na de kou buiten, is er binnen in de warme kerk glühwein, warme chocolademelk, soep en pannenkoeken. Neem je een waxinelichtje in een (jam)potje mee voor bij de kerststal?

Kerk versieren voor Kerst en Kerstgroen gevraagd

Wie wil ons komen helpen bij het versieren van de kerk?
Iedereen is welkom op zondagavond 23 december 2018 om ongeveer 19.00 uur na de lichtjesavond in de kerk.

Vele handen maken licht werk.

Om de kerk mooi te versieren met de kerst, zijn we op zoek naar kerstgroen zoals:

Alle soorten dennengroen- conifeer kleur blauw of lichtgroen
Taxus
Bonte of groene hulst.
Skimmia met bloemknop wit of rood
Skimmia met rode of witte bes
Klimop
Rode takken

Graag inleveren in de week van 17 t/m 23 december bij het parochie bureau of achter in de kerk.

Marjan van der Does en Toke Baars

Driekoningen 6 januari 2019

Beste kinderen,

In de eerste Gezinsviering van 2019 (zondag 6 januari 2019) vieren we Driekoningen en gaan we op zoek naar de vierde koning. Wie o wie vindt dit jaar de boon en wordt gekroond tot vierde koning?
Komen jullie ook?
Werkgroep Gezinsvieringen

Communie project 2019

Deze maand hebben de ouders/ verzorgers van leerlingen van groep 4 de uitnodiging ontvangen voor de voorbereiding van de Eerste Communie.

De viering staat gepland voor zondag 23 juni in onze kerk.
De eerste ouderbijeenkomst zal zijn op 15 januari en op 3 februari is het voorstellen van de aspirant communicantjes tijdens de gezinsviering.
Ook kinderen die niet op de Pius X school zitten zijn van harte uitgenodigd .

U kunt dit doorgeven aan ondergetekende maar ook voor vragen kunt u bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Blokland Tel : 0648617776


Vernieuwen van de website?

We prijzen ons gelukkig dat Monique Beijk heel trouw wijzigingen in de website van de parochie doorvoert. In juni 2009 kwam de website, die zij op ons verzoek had ontworpen, op internet.
Ik schreef toen in het parochieblad: “Rondom de datum van het uitkomen van deze Opstand zal ook de nieuwe website op internet te vinden zijn. Er is hard aan gewerkt om een goede uitstraling te krijgen: we wilden gastvrijheid uitstralen, de menselijke maat, veel foto’s in plaats van lappen tekst, maar tegelijk wel informatief. We hopen dat het gelukt is!”
Inmiddels is de software waarmee Monique de website onderhoudt aan het eind gekomen en is het niet meer mogelijk daarmee een nieuwe website te bouwen.

We zoeken nu naar iemand die verstand heeft van het omgaan met gangbare software om een nieuwe website te ontwerpen en die ook nog eens creatief is! We hebben wel een paar voorbeelden van (in onze ogen) goede parochie-websites. Tegelijk zal de inhoud van de huidige website voor een groot deel ‘overgezet’ moeten worden naar de nieuwe website. Wellicht dat dat weer iemand anders kan doen? En tenslotte (en ook heel belangrijk) zoeken we iemand die het leuk vindt en de tijd, kennis en kunde heeft om de website bij te houden en aangeleverde teksten en foto’s erop te plaatsen. Wie wil zich daarvoor inzetten? We horen graag!

Louise Wagenaar: wagen.off@outlook.com
Frank van Blokland: fam.van.blokland@ziggo.nl

De IPCI

Interparochiële Charitatieve Instelling / Diaconie

Door de fusie van de PCI van de Trinitas-parochie met de IPCI van de parochies Sint Maarten en de Verrezen Christus is er nu binnen de katholieke kerken van Leidschendam-Voorburg één caritasinstelling. De IPCI is een zelfstandig rechtspersoon dat jaarlijks verantwoording aflegt aan de bisschop.
In september heeft het bestuur van de IPCI de brief ontvangen waarin de leden van de nieuwe IPCI staan vermeld die door de bisschop zijn benoemd.
De IPCI heeft een eigen taak inzake individuele hulpverlening ten aanzien van concrete hulpvragen en het bijdragen aan de sociale rechtvaardigheid van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Daarvoor beschikt zij over een vermogen en heeft zij de zorg voor het verkrijgen van nieuwe financiële middelen.

Daar de IPCI jaarlijks een financiële bijdrage levert aan de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, zal de IPCI bij individuele hulpvragen in eerste instantie verwijzen naar het Sociaal Fonds. Dit Sociaal Fonds heeft tot doel inwoners van de gemeente te helpen in financiële noodsituaties waar wettelijke voorzieningen geen uitkomst bieden. Mocht dit fonds geen uitkomst bieden bij een individuele hulpvraag dan kan er altijd nog een beroep worden gedaan op de IPCI.

In september heeft de IPCI een hulpvraag gekregen voor een parochiaan die door omstandigheden moest verhuizen, maar niet de benodigde financiën hiervoor had en daardoor erg gestresst raakte. Hiervoor werd een bedrag van € 300,-- gevraagd. Dit bedrag heeft de IPCI geschonken.

In november kunnen directeuren van de katholieke scholen in Leidschendam-Voorburg weer een aanvraag kunnen indienen voor een “kerstenveloppe” voor gezinnen die al langere tijd op een sociaal minimum leven, zoals de bijstand of een andere minimale uitkering. De enveloppen met een geldelijk bedrag hebben als doel degenen die er voor in aanmerking komen iets extra’s voor de feestdagen te gunnen.
Uiteraard kunnen ook alleenstaanden en/of ouderen die al geruime tijd van een minimale uitkering leven voor een kerstenveloppe in aanmerking komen. Aanmelding hiervoor kan gedaan worden door de pastores, parochiecontactpersonen of anderen die op de hoogte zijn van iemands moeilijke financiële omstandigheden.

Namens het bestuur van de IPCI
Jos van den Broek
Voorzitter

Facebook

Facebook pagina

We kunnen er niet omheen, maar Social Media is een onderdeel geworden in alles wat we doen. Via Social Media lijkt de wereld een stuk kleiner en de contacten meer dichtbij. Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen Facebook pagina. Zo proberen we de parochianen die niet meer in de buurt wonen of door omstandigheden niet meer naar de parochie kunnen komen op de hoogte te houden van wat onze parochie bezig houdt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van onze parochie.
Natuurlijk zullen we secuur omgaan met gegevens die we op Facebook plaatsen.

Bezoek onze pagina op facebook.
Om ook op de hoogte te zijn van onze Facebook-pagina hoeft u alleen onze pagina te “liken”.


Zo wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in onze parochie. Voor tips, reacties of vragen kunt u bij mij terecht.

Rolanda Correia

Nieuwe acolieten

De trouwe kerkgangers hebben het al opgemerkt: er komen af en toe al nieuwe acolieten bij het altaar! De voor ieder vertrouwde gezichten van Jan van Est, Jan van Leeuwen en Vincenzo Pernice blijven uiteraard hun zeer op prijs gestelde werk doen. Maar Nel heeft een aantal jongelui gevraagd en bereid gevonden om op de eerste en de derde zondag (woord- en communieviering) als acoliet op te treden.

U weet dat wij er als parochie sterk mee bezig blijven om de jeugd aan ons te binden en we hopen dan ook dat dit eraan bijdraagt. Met de jongelui is afgesproken dat ze maar één keer in de zoveel maanden als acoliet hoeven bij te dragen. Ze mogen een pij aan, maar dat hoeft niet. Ze zullen het ook alleen doen en via het draaiboek krijgen ze hun instructies. Het zal wel af en toe fout kunnen gaan, maar dat is bij voorbaat al vergeven. We vinden het belangrijker om hen te (blijven) betrekken.

Daarbij realiseren we ons best dat de huidige groep jongelui relatief groot en gemotiveerd is. Wellicht wordt dat in de toekomst weer anders, dan zien we weer opnieuw hoe we in de belangrijke functie van acoliet zouden kunnen voorzien. We hopen dat u achter deze wijziging zult gaan staan!
Aangezien we op deze twee zondagen niet langer meer onder twee gedaanten ter communie gaan, is er overigens ook wat minder ‘werk’ voor de acolieten. Dat betekent dat we in principe ook met één acoliet kunnen volstaan. Voor de tweede zondag, de eucharistieviering met pater Ed Metz, kunnen beide ‘Jannen’ en/of een van hen met Vincenzo, desgewenst blijven ondersteunen. Dat hoeft niet persé, zodat er ook voor hen wat meer ruimte komt en zij een eigen afweging kunnen maken. Voor de ondersteuning tijdens de eventuele vijfde zondag is het aan degene die de gebedsdienst doet en de beschikbare acolieten om afspraken te maken. Wij denken dat (op termijn) ook daar met één acoliet zou kunnen worden volstaan. We gaan het zien.

Frank van Blokland, namens de liturgiewerkgroep

Jongerenviering

Jongerenviering zondag 19 maart : voor verslag zie bij Jeugd en jongeren

Senioren

Zie hoofdstuk Individueel Pastoraat

Eerste Communie

Op zondag 10 juni 2018 vierden we weer het feest van de Eerste Communie. Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u meer gegevens daarover.

Vormsel

Op 6 februari 2016 werd een aantal jongeren gevormd. Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u een verslag ervan

Leerhuis met Agapè

Na de viering op 15 september 2013 heeft Nel van Drie in het koffiegesprek met de aanwezige parochianen uitleg gegeven over een nieuw initiatief om samen te kunnen blijven komen. Zij deed dat mede namens de liturgiegroep en de parochievergadering, die eerder enthousiast hebben ingestemd. Het is de bedoeling om iedere vierde zondag in de maand anders in te vullen, namelijk met een Leerhuis gecombineerd met het agapèmaal.
De naam Leerhuis stamt uit de Joodse traditie, waarbij het gaat om het Hebreeuwse woord ‘Dabar’. Dat betekent ‘het woord dat gedacht, gehoord en gedaan wordt’. Een leerhuis is dus een huis waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen, waar het woord, het ritueel en het ‘doen’ samengaan. In de jonge kerk vierde men het agapèmaal (liefdemaal/vriendenmaal): men deelde samen de maaltijd, meer of minder uitgebreid. Die twee begrippen gaan wij nu combineren om een nieuwe vorm op te zetten, die past binnen de mogelijkheden die er kerkelijk gezien zijn.

In het Leerhuis met Agapè vormen een ritueel, een Schriftlezing en een vorm van diaconie een vast terugkerend onderdeel. Ook wordt er een eenvoudige agapè-maaltijd gehouden, zoals dat in de jonge kerk ook onder de volgelingen gebeurde.
Ritueel: aansteken van een kleine huispaaskaars en eventueel het aansluiten bij een onderwerp van het Leerhuis of kerkelijk jaargetijde. Natuurlijk steken we ook lichtjes aan bij de voorbede.

Woord: Schriftlezing gevolgd door enige uitleg, toelichting, eventueel een spreker, al of niet ondersteund met audiovisuele middelen.

Vorm van diaconie: collecte – bijv. een fruitmand vullen, een actie steunen of kaarten schrijven.

Agapè-maaltijd: Brood (Turks of iets dergelijks) (met wat smeerbaar broodbeleg) en vruchtensap

Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de gewone zondagsvieringen wordt er achterin de kerk een halve kring stoelen klaargezet met tafeltjes ertussen. De dekenkist wordt voorzien van een tafelloper, met daarop de huispaaskaars – kleine bijbel– schaal (voor het brood) en een kan vruchtensap. Na afloop blijft de huispaaskaars en de bijbel en eventueel ook broodschaal en kan daar staan, als teken dat ook dat een plaats van samenkomst is in de kerk. In de bestaande rekken naast de dekenkist kunnen mensen bij de voorbede een lichtje aansteken (er ligt dan geen intentieboek). Tussen de stoelen staan tafels waarop extra brood, de kannen met vruchtensap, de glazen en de bakjes met jam, kruidenboter of iets dergelijks klaarstaan. Naast het beeld van Maria en kind moet nog een goede piano op wielen worden aangeschaft, om heen en weer slepen te voorkomen.

Voor elk Leerhuis met Agapè worden twee mensen gevraagd de bijeenkomst te leiden en samen met Frank van Blokland (als verantwoordelijke vanuit de werkgroep liturgie) voor te bereiden. Dit voorkomt overlapping en waarborgt de voortgang. Voor elk Leerhuis wordt een ‘boekje’ gemaakt met eventuele liederen enz. (door de werkgroep liturgie). We hebben Henk Boekema gevraagd of hij dan op de piano wil spelen en we hebben Jos Beijk gevraagd of hij als voorzanger wil optreden.

De werkgroep liturgie vraagt de leiders, maakt een jaarschema en helpt bij het voorbereiden van het maandelijkse Leerhuis met Agapè. Voor de te vragen leiders zou het fantastisch zijn als die vanuit de jongere generaties zouden kunnen komen, omdat die wellicht weer nieuwe mensen meebrengen. Bij voorkeur zouden dat echtparen kunnen zijn die dan vrij eenvoudig samen kunnen voorbereiden, afspraken maken en de taken verdelen. Dat maakt ook directe onderlinge communicatie mogelijk, lijkt praktisch bij de uitvoering omdat een paar goed op elkaar is ingespeeld. Als er voldoende paren gevonden kunnen worden zal het beroep op het paar ook beperkt kunnen blijven. Frank zal de komende periode mensen gaan benaderen en wij hopen dan op een positieve respons