StartpaginaParochiebladOverige berichten

Veertigdagentijd 2019

Zoals ieder jaar zochten wij naar een thema, dat doorloopt van Aswoensdag tot Paasmorgen en dat we, in woord en ook in beeld,
vorm kunnen geven. Uiteindelijk hebben we gekozen voor:

‘Meebeleven…’

06-03 Aswoensdag: ’Met as getekend’
we lezen:
Jes. 58,1-10
Mt. 6,1-18
Lc. 12,16-21
en tekenen ons met de as van de verbrande palmtakjes.
Brengt u uw oude palmtakje mee?

10-03 1e zondag: ’De grote verleidingen’
we lezen:
Lc. 4,1-13
de woestijn: een eenzame plaats vol gevaren, maar ook de plek om na te denken en keuzes te maken.

17-03 2e zondag: ’Heel even maar’
we lezen:
Lc. 9, 28-36
ver weg van alle rumoer, samen op hoogte en in de stilte, ervaren zij hoe de hemel heel even de aarde raakt.

24-03 3e zondag: ’Een nieuwe kans’
we lezen:
Lc. 13,1-9
over barmhartigheid gesproken: zelfs de vijgeboom, jarenlang onder vruchten, krijgt alsnog een nieuwe kans.

31-03 4e zondag: ’Blijven zoeken’
we lezen:
Lc. 15,1-32
horen hoe er gezocht moet worden, als iets of iemand ontbreekt; sterker nog, met open armen op de uitkijk staan, als je broeder (of zuster) de weg terug vindt.

07-04 5e zondag: ’Vergeven doet leven’ (boeteviering)
we lezen:
Joh. 8,1-11
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dat getuigt van een levenshouding die boven de leer uitgaat.

Goede Week: ‘Meebeleven’

14-04 Palmzondag: ‘Hosanna’
we lezen:
Mc. 11,1-11
ook wij zingen ‘Hosanna” en de kinderen brengen hun palmpasenstok weg.

18-04 Witte Donderdag ’Levend Teken’
we lezen:
Joh. 12, 1-3 zalving
Joh. 13,3-6; 12-17 voetwassing
Mc. 14,1-9 avondmaal
door een vrouw gezalfd, zichzelf klein gemaakt, wordt Hij groots en onvergetelijk in een gebaar van breken en delen.

19-04 Goede Vrijdag ’Volhouden’
we lezen:
Mc. 14,26-15,47
samen met de jongeren gedenken we het lijden en sterven van Jezus en leggen bloemen oner het kruis.
Neemt u ook een bloemetje mee?

20-04 Paaswake ’Opgestaan’
we lezen:
Mc. 16,1-11
we staan stil bij het lege graf en ontsteken de nieuwe Paaskaars en wijden het water voor de doop.

21-04 Paasmorgen ’Hem achterna’
we lezen:
LC. 24,1-12
het zijn de vrouwen die naar het graf gaan en daar te horen krijgen: Hij lééft.
Zij blijken de eerste verkondigers

Van harte welkom! Werkgroep liturgie

Soepmaaltijden met bezinning in 2019

Samen soep eten in de 40-dagentijd. Elkaar ontmoeten en stilstaan bij het thema van dit jaar ‘een nieuw begin’. In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.

We starten de soepmaaltijden om 18:00 uur met een welkom, een lied en een gebed. Na de soep lezen we een bijbeltekst en staan daar kort bij stil. We zingen nog een lied, eten fruit en collecteren voor een speciaal uitgekozen doel. We sluiten af met een slotgedachte of gedicht en zingen nog een laatste lied.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze soepmaaltijden. Het is niet alleen een gezellig samenzijn met mensen vanuit twee verschillende kerken, maar ook even stilstaan tijdens de veertigdagentijd. Even weg van de dagelijkse dingen, luisteren naar een lied, gebed en lezing en ondertussen een maaltijd nuttigen. Het geld dat u daarmee uitspaart, kan dan ten goede komen aan mensen die dit hard nodig hebben. We hopen u te zien!
Opgeven kan via een mail aan claartje@devrijeruimte.org of via de lijst die vanaf zondag 24 februari in beide kerken zal liggen.


Data en plaatsen:
Woensdag 13 maart, Verrezen Christus-kerk

Dinsdag 19 maart, Koningkerk

Woensdag 27 maart, Verrezen Christus-kerk

Dinsdag 2 april, Koningkerk

Woensdag 10 april, Verrezen Christus-kerk

Stil worden

Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus

De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer. Bij ‘inkeer’ past ook stilte. Daarom is er in deze veertigdagentijd iedere week op dondermorgen een korte stiltemeditatie, volgens de kloostertraditie van ‘lectio divina’, goddelijke lezing. In vier stappen word je uitgenodigd je te verdiepen in een Bijbelwoord. Stap 1 is ‘lectio’, de lezing van een woord van Jezus. Stap 2 is ‘meditatio’, je mediteert op dat woord, je herkauwt het als het ware. Stap 3 is ‘oratio’, je bidt tot God. Stap 4 is ‘contemplatio’, stil zijn voor Gods aangezicht.
Hoe moet je je dat concreet voorstellen? Vanaf kwart over 9 ben je welkom, in stilte, er klinkt zachte muziek. Om half 10 beginnen we met het aansteken van de kaars. We zoeken een houding van stilte en ontvankelijkheid. In het hart van de bijeenkomsten klinkt steeds één van de kruiswoorden van Jezus, met daarna stilte die je vult met persoonlijke meditatie en gebed. De bijeenkomst eindigt met een zegenbede, ruimte om kort te delen wat je ontvangen hebt en een lied uit Taizé. Om 10 uur gaat ieder zijns weegs.

De bijeenkomsten worden op donderdagochtenden in de Koningkerk gehouden, onder leiding van ds. Els van der Wolf (Prot. Gemeente De Open Hof). De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie iedere week komt, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben met mediteren. Info: evanderwolfkox@gmail.com

Data: 7 maart, 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april

Claartje van der Grinten

Vastensoep voor de parochianen

Vastensoep voor de parochianen van de verrezen Christus

Graag nodigen wij u uit voor de vastensoep die gehouden wordt op

Vrijdag 22 maart 2019

Wij verwelkomen u om 11.00 uur met een kopje koffie of thee.
De soep zal rond 12.00 uur geserveerd worden.
In verband met de inkopen is het wel belangrijk dat we weten hoeveel mensen er zullen komen
Daarom graag zo snel mogelijk aanmelden bij het parochiebureau.
tel: 070- 390 5731 (9.30-11.30 uur) of na de viering bij Marga.

Natuurlijk kunt u ook van huis opgehaald worden als u dat bij aanmelding even vermeldt.

Hartelijke groeten, namens het Individueel Pastoraat
Anja, Els, Ewa, Mary, Petra en Marga


Palmpasen en palmpaasstok maken

Beste kinderen,

Zondag 14 april 2019 herdenken we hoe Jezus Jeruzalem binnen ging op het ezelveulen en zingen we Hosanna! Oftewel het is dan Palmpasen. Daarom gaan we weer mooi versierde palmpaasstokken maken.

Jullie zijn van harte welkom om op woensdag 10 april a.s. van 14.00 - 15.00 uur in het Parochiezaaltje een palmpaasstok te komen maken.

Wij zorgen voor de stokken, de versiering, het haantje en de paaseitjes. Zelf hoef je alleen een zonnig humeur mee te nemen (en als het kan, een eigen bijdrage voor de kosten van 2 euro).

Na afloop mag je de palmpaasstok mee naar huis nemen. Vergeet je hem niet op Palmzondag 14 april a.s. om 10.30 uur mee te nemen naar de viering? Dan maken we een palmtakje vast aan jouw palmpaasstok en mag je daarmee iemand blij gaan maken!
Graag tot woensdag 10 april,
Werkgroep gezinsvieringen


Kom je ook paaseieren zoeken?

Paaseieren zoeken is een oude traditie. Vroeger verstopten de mensen de eieren op de akkers. De eieren werden dan begraven onder een laagje grond. De mensen geloofden dat zij dan de grond weer vruchtbaar maakten. De eieren zorgden ervoor dat de akkers weer bruikbaar en extra vruchtbaar zouden zijn.
Een ei is ook het symbool van een nieuw leven. Het leven komt uit een ei en het is dan ook voor de christenen een vruchtbaarheidssymbool. Een ei symboliseert dus ook het nieuwe leven dat Jezus heeft nadat hij opstaat uit de dood. Het drukt dan de hoop op het nieuwe leven uit.

Op zondag 21 april is het Pasen en vieren wij dat Jezus is verrezen. Dit jaar halen we weer een oude traditie terug en zijn de kinderen

uitgenodigd om na de paasviering paaseieren te komen zoeken in de tuin. Hopelijk kunnen we op veel kinderen rekenen.

Rolanda Correia


Jongeren naar The Passion in Dordrecht

Dit jaar wordt de negende editie van The Passion opgevoerd in Dordrecht op donderdag 18 april.

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende artiesten steken dit eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje aan de hand van hedendaagse Nederlandse popnummers. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Samen met een groep jongeren willen we deelnemen aan dit geweldige evenement.
We verzamelen rond 18.30 uur op Station Laan van NOI. The Passion begint om 20.30 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren. We verwachten rond 23.30 uur terug te zijn. Wil je ook mee naar The Passion, of wil je meer informatie erover neem dan met mij contact op. Ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Rolanda Correia
rolandacorreia.vc@gmail.com / 06-83242202


Film in het zaaltje

Op 5 april is het weer zo ver: Ad Hendriks vergast u namens de stuurgroep Catechese op een aangrijpende film.

Hoewel bij vorige gelegenheden de films door de bezoekers zeer gewaardeerd werden, was de belangstelling, met name de laatste keer, klein. Beetje jammer. Ad heeft best veel werk aan de voorbereiding en u mist een mooie film. We hopen dan ook dat hier sprake is van een tijdelijke terugval. Zo niet, dan zal Ad en de werkgroep deze activiteit wellicht beëindigen.

De keus is deze keer gevallen op de film: 12 Years a slaveeen film uit 2014, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

De regie is van Steve McQueen en de film duurt 128 minuten. Hij is gebaseerd op het gelijknamige boek van Solomon Northup

Solomon Northup, zoon van een vrijgemaakte slaaf en zelf vrij man, trouwt in 1829, dan 21 jaar oud, in Saratago, New York, en krijgt drie kinderen. Hij heeft een karig bestaan als timmerman; ook zijn vrouw werkt en hij speelt op feesten als violist. In januari 1841 bieden twee mannen hem goed betaald werk aan als violist in een rondreizend circus. Hij gaat mee naar Washington en wordt gedrogeerd wakker in een slavendepot. In New Orleans als slaaf verkocht, werkt hij twaalf jaar op diverse plantages, vaak onder onmenselijke omstandigheden.
Begin 1853 komt hij door juridische actie van buitenaf vrij. Northup (1808-1863?) deed destijds met hulp van een schrijver zijn relaas, dat in 1853 een bestseller was, maar later is vergeten. Het boek sloeg direct in als een bom en opende vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem.

Zoals altijd begint de avond om 20.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee en na afloop is er gelegenheid om bij een drankje na te praten.

Bij de uitgang staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage. We hopen velen te mogen begroeten.


Voormalige pastorie te huur

Voormalige pastorie / kinderopvang komt beschikbaar voor verhuur

De huidige huurder, DAK Kinderopvang, heeft aangegeven de voormalige pastorie aan de Fonteijnenburghlaan 38 (dus links naast het kerkgebouw) per 1 augustus (of eventueel eerder) te willen verlaten. Zij gaan deze naschoolse opvang verplaatsen naar de Groen van Prinstererschool en naar hun ruimten aan de Fonteijnenburghlaan 34, die zij in gebruik houden. In 2000 werd de voormalige pastorie verbouwd voor (naschoolse) kinderopvang.

Doel van dit bericht is om alle parochianen (en vooral ook hun relaties) te informeren dat we op zoek zijn. Als er bij jullie serieuze ideeën of suggesties leven dan hoor ik dat graag. Geïnteresseerde partijen of personen kunnen zich bij mij melden (bij voorkeur via de mail).
We zijn dus op zoek naar een passende invulling van de voormalige pastorie, die uiteraard uitermate geschikt is voor kinderopvang. Het gaat in totaal over 178 m2 op twee verdiepingen met een besloten tuin achter de pastorie. Het bestemmingsplan geeft aan dat er een maatschappelijke bestemming op rust; hetgeen betekent dat voorzieningen van educatieve, sociale, culturele, medische en levensbeschouwelijke aard passend zijn. Binnen deze bestemming zijn alle vormen van kinderopvang toegestaan. Het pand is dan ook uitermate geschikt voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding, atelier, yoga-ruimte, trainingsruimte, studio voor lesgeven, oefenruimten voor koren etc.

Vanuit de parochie gaan we vooralsnog niet uit van individuele of losse verhuur van dag- of avonddelen van verschillende ruimten, tenzij iemand of een organisatie dat zelf wil opzetten en coördineren. Activiteiten mogen geen overlast voor de kerk of de buren opleveren en moeten voldoen aan de bestemmingsplancategorie ‘maatschappelijk’.
Toegang blijft plaatsvinden via het hek, links van de vooringang van de kerk. De besloten voortuin blijft in gebruik bij de kerk; deze tuin vormt zowel de ingang tot de voormalige pastorie / kinder-opvang en is tevens de toegang tot het parochiebureau.

Begane grond: entree (5,5 m2), gang (5,2 m2) naar achtertuin, bovenverdieping, keuken en toiletruimte met 2 toiletten (4,6 m2), open speelruimte (totaal 55,5 m2) met deur naar zeer ruime achtertuin, met zandbak.
Bovenverdieping: drie speellokalen (12,5 m2 met keukenblok, 33,8 m2 en 17,6 m2); toilet, keuken (6,1 m2 met luchtbehandelingsinstallatie) en kantoor (7,9 m2)
Een plattegrond is beschikbaar. Huurprijs en –termijn zijn nader overeen te komen. Na een eerste huurperiode steeds met jaarlijkse verlenging. Ingebruikname in overleg. Voor verhuur is toestemming bisdom nodig.
Ik ben inmiddels bezig om te kijken of we een andere kinderopvang kunnen interesseren. Daarna gaan we een advertentie plaatsen en als ook dat geen kandidaten oplevert gaan we een makelaar inschakelen.

Informatie en eventuele bezichtiging via ondergetekende, bij voorkeur via een mail aan fam.van.blokland@ziggo.nl anders ’s avonds via 070 - 387 34 76 of 06 54 25 24 15.

Frank van Blokland


Bezoek eendenkooi in Schipluide

Al vele jaren organiseer ik een excursieavond naar de eendenkooi te Schipluiden, een mooi stiltegebied in Midden Delfland.
Naast het genieten van de stilte, een interessante avond.
Zo hoort u bijv. hoe de mensen daar hun boterham verdienden met de opbrengst van de gevangen eenden..
Voor dit jaar heb ik al een paar aanvragen, maar wie interesse heeft en wil aanschuiven, is welkom. Als datum heb ik donderdag 23 mei gekozen. Graag even aanmelden bij mij (tel. 070-3954244) .
Met een beetje mooi weer wordt het een mooie avond.

Aad en Gerda Hofstede


Maatjes en statushouders

Maatjes en statushouders in beeld bij reizende fototentoonstelling

Op 23 november 2018 heeft de burgemeester van Leidschendam-Voorburg in het Raadhuis de fototentoonstelling “Omzien naar elkaar” geopend.
Vanaf die datum reist de tentoonstelling rond in de gemeente en is steeds één of twee weken te bezichtigen in een kerk, bibliotheek, wijkgebouw of een andere locatie.
Doel is nieuwe vrijwilligers te werven voor Vluchtelingenwerk, IBCE en inburgeringbureau FOX AOB. Het project is een initiatief van de Raad van Kerken en het platform Welkom in LV.
Van 7 april t/m 14 april zal de tentoonstelling te zien zijn in de Verrezen Christus Kerk.

Stel, je moet halsoverkop je huis en je land verlaten omdat je er niet langer veilig bent. Je laat je familie en je vrienden achter. Je baan, het leven dat je had en al je bezittingen. Je wordt een vluchteling, op weg naar een onbekende toekomst. Dat is de afgelopen jaren ruim 459 statushouders overkomen die nu in onze gemeente wonen. Zij kwamen – vaak met hun kinderen - terecht in een land waar ze niemand kennen, de taal niet spreken en waar andere gewoonten zijn.
Was er maar iemand die hen daarbij wilde helpen.

Daarover is de fototentoonstelling gemaakt die is aangevuld met interviews met vluchtelingen die vertellen waarom zij hier zijn en ‘maatjes’ die vertellen waarom zij een vluchteling willen helpen bij de inburgering in ons land.
Bij de expositie is een bus geplaatst waarin je het formulier dat in de flyer zit kunt doen om je aan te melden als ‘maatje’, of om meer informatie te krijgen wat er van een maatje wordt verwacht. Je kunt uiteraard ook informatie vragen aan Han van den Broek, Joep Aalders of Ad Hendriks, parochianen van de VC, die al langere tijd Maatje zijn.

Er is behoefte aan taalmaatjes – sociale maatjes die de statushouders de weg wijzen en de gebruiken leren van hun nieuwe land - huiswerkmaatjes voor basisschoolleerlingen - jongerenmaatjes die een jongere nieuwe inwoner in onze gemeente wil helpen in te burgeren, naar een sportclub te gaan e.d.
De taal verbindt ons allen; “word maatje en maak de maatschappij mooier”.

Jos van den Broek
Voorzitter werkgroep Diaconie

Huiskameravonden

Een avond in een huiskamer waar we praten over geloof. Dat is het idee van de huiskameravonden, die nu ongeveer zo’n vijf jaar bestaan. Iedere twee maanden komen we bij elkaar in het huis van een huiskamerlid en praten we over de betekenis van het geloof in ons dagelijks leven. Twee mensen, meestal de bewoners van het huis, bereiden de avond voor. Ze kiezen een tekst die hen aanspreekt, vertellen waarom ze die hebben gekozen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de tekst, over wat wij er in lezen en over hoe we aspecten ervan beleven in ons eigen leven. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn o.a.: Martha en Maria, De Zaaier, Jezus in de woestijn, Gelijkenis van een feestmaal, Jezus door de duivel op de proef gesteld, Oordeelt niet, Enkele vermaningen, De tien melaatsen, Wie is mijn naaste?, Pinksteren, Druk, drukker drukst: Maken we ons druk of zijn we echt druk? En hoe zit het met die sabbat?, Overeenkomsten vijf godsdiensten, In Getsemane: de eenzaamheid van Jezus wanneer hij in zijn eentje bidt op de Olijfberg, Eert uw vader en uw moeder, Vasten, Vasten en Lijden, Bidden?.

Afgelopen keer, 18 januari, kozen Wim en Angelique een tekst uit het boek Rebible, geschreven door Happinez-uitgever Inez van Oord en haar broer Jos, theoloog. Bijbelverhalen worden in een ander licht geplaatst door de vragen die de schrijfster stelt en opmerkingen die ze maakt. We lazen haar tekst naar aanleiding van het verhaal over de Jakobsladder: het moment waarop Jakob in zijn droom een ladder naar de hemel ziet waarlangs Gods engelen naar boven gaan en weer naar beneden komen. God belooft Jakob land en nakomelingen en dat Hij hem niet zal verlaten.
Inez’ broer, de theoloog, legt uit: boven aan de ladder zien de engelen het stralende evenbeeld van Jakob, veilig bewaard in de hemel – deze man, vluchteling, verschoppeling is op weg naar zijn bestemming. Hij, de broer van Inez, vindt dat een troostrijke gedachte, dat er een volmaakt beeld van jezelf wordt bewaard in de hemel. Dat wat je ten diepste bent.
Hierover praten we: wanneer ben jij in staat om die volmaakte mens in iemand te zien? Dat evenbeeld dat bewaard wordt bij God? Dat lukt alleen als je loslaat, als je niet uit bent op wat je zelf wilt horen, maar als je kunt luisteren met een open hart, een open geest en de wil om dat te doen. Een mooie boodschap om mee naar huis te nemen.

Claartje van der Grinten

Vernieuwen van de website?

We prijzen ons gelukkig dat Monique Beijk heel trouw wijzigingen in de website van de parochie doorvoert. In juni 2009 kwam de website, die zij op ons verzoek had ontworpen, op internet.
Ik schreef toen in het parochieblad: “Rondom de datum van het uitkomen van deze Opstand zal ook de nieuwe website op internet te vinden zijn. Er is hard aan gewerkt om een goede uitstraling te krijgen: we wilden gastvrijheid uitstralen, de menselijke maat, veel foto’s in plaats van lappen tekst, maar tegelijk wel informatief. We hopen dat het gelukt is!”
Inmiddels is de software waarmee Monique de website onderhoudt aan het eind gekomen en is het niet meer mogelijk daarmee een nieuwe website te bouwen.

We zoeken nu naar iemand die verstand heeft van het omgaan met gangbare software om een nieuwe website te ontwerpen en die ook nog eens creatief is! We hebben wel een paar voorbeelden van (in onze ogen) goede parochie-websites. Tegelijk zal de inhoud van de huidige website voor een groot deel ‘overgezet’ moeten worden naar de nieuwe website. Wellicht dat dat weer iemand anders kan doen? En tenslotte (en ook heel belangrijk) zoeken we iemand die het leuk vindt en de tijd, kennis en kunde heeft om de website bij te houden en aangeleverde teksten en foto’s erop te plaatsen. Wie wil zich daarvoor inzetten? We horen graag!

Louise Wagenaar: wagen.off@outlook.com
Frank van Blokland: fam.van.blokland@ziggo.nl

Facebook

Facebook pagina

We kunnen er niet omheen, maar Social Media is een onderdeel geworden in alles wat we doen. Via Social Media lijkt de wereld een stuk kleiner en de contacten meer dichtbij. Sinds kort heeft ook onze parochie een eigen Facebook pagina. Zo proberen we de parochianen die niet meer in de buurt wonen of door omstandigheden niet meer naar de parochie kunnen komen op de hoogte te houden van wat onze parochie bezig houdt. Ook vergroot het de zichtbaarheid van onze parochie.
Natuurlijk zullen we secuur omgaan met gegevens die we op Facebook plaatsen.

Bezoek onze pagina op facebook.
Om ook op de hoogte te zijn van onze Facebook-pagina hoeft u alleen onze pagina te “liken”.


Zo wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen in onze parochie. Voor tips, reacties of vragen kunt u bij mij terecht.

Rolanda Correia

Nieuwe acolieten

De trouwe kerkgangers hebben het al opgemerkt: er komen af en toe al nieuwe acolieten bij het altaar! De voor ieder vertrouwde gezichten van Jan van Est, Jan van Leeuwen en Vincenzo Pernice blijven uiteraard hun zeer op prijs gestelde werk doen. Maar Nel heeft een aantal jongelui gevraagd en bereid gevonden om op de eerste en de derde zondag (woord- en communieviering) als acoliet op te treden.

U weet dat wij er als parochie sterk mee bezig blijven om de jeugd aan ons te binden en we hopen dan ook dat dit eraan bijdraagt. Met de jongelui is afgesproken dat ze maar één keer in de zoveel maanden als acoliet hoeven bij te dragen. Ze mogen een pij aan, maar dat hoeft niet. Ze zullen het ook alleen doen en via het draaiboek krijgen ze hun instructies. Het zal wel af en toe fout kunnen gaan, maar dat is bij voorbaat al vergeven. We vinden het belangrijker om hen te (blijven) betrekken.

Daarbij realiseren we ons best dat de huidige groep jongelui relatief groot en gemotiveerd is. Wellicht wordt dat in de toekomst weer anders, dan zien we weer opnieuw hoe we in de belangrijke functie van acoliet zouden kunnen voorzien. We hopen dat u achter deze wijziging zult gaan staan!
Aangezien we op deze twee zondagen niet langer meer onder twee gedaanten ter communie gaan, is er overigens ook wat minder ‘werk’ voor de acolieten. Dat betekent dat we in principe ook met één acoliet kunnen volstaan. Voor de tweede zondag, de eucharistieviering met pater Ed Metz, kunnen beide ‘Jannen’ en/of een van hen met Vincenzo, desgewenst blijven ondersteunen. Dat hoeft niet persé, zodat er ook voor hen wat meer ruimte komt en zij een eigen afweging kunnen maken. Voor de ondersteuning tijdens de eventuele vijfde zondag is het aan degene die de gebedsdienst doet en de beschikbare acolieten om afspraken te maken. Wij denken dat (op termijn) ook daar met één acoliet zou kunnen worden volstaan. We gaan het zien.

Frank van Blokland, namens de liturgiewerkgroep

Senioren

Zie hoofdstuk Individueel Pastoraat

Eerste Communie

De viering voor 2019 staat gepland voor zondag 23 juni in onze kerk.
De eerste ouderbijeenkomst was op 15 januari en op 3 februari was het voorstellen van de aspirant communicantjes tijdens de gezinsviering. Op 5 maart is de tweede bijeenkomst voor ouders geweest. Op 14 mei is de 3de bijeenkomst.

Bij het hoofdstuk Gebeurtenissen (Doop-1ste Communie -Vormsel) vindt u meer gegevens en ook een verslag van de Eerste Communieviering op zondag 10 juni 2018.

Leerhuis met Agapè

Na de viering op 15 september 2013 heeft Nel van Drie in het koffiegesprek met de aanwezige parochianen uitleg gegeven over een nieuw initiatief om samen te kunnen blijven komen. Zij deed dat mede namens de liturgiegroep en de parochievergadering, die eerder enthousiast hebben ingestemd. Het is de bedoeling om iedere vierde zondag in de maand anders in te vullen, namelijk met een Leerhuis gecombineerd met het agapèmaal.
De naam Leerhuis stamt uit de Joodse traditie, waarbij het gaat om het Hebreeuwse woord ‘Dabar’. Dat betekent ‘het woord dat gedacht, gehoord en gedaan wordt’. Een leerhuis is dus een huis waar geleerd wordt met hoofd, hart en handen, waar het woord, het ritueel en het ‘doen’ samengaan. In de jonge kerk vierde men het agapèmaal (liefdemaal/vriendenmaal): men deelde samen de maaltijd, meer of minder uitgebreid. Die twee begrippen gaan wij nu combineren om een nieuwe vorm op te zetten, die past binnen de mogelijkheden die er kerkelijk gezien zijn.

In het Leerhuis met Agapè vormen een ritueel, een Schriftlezing en een vorm van diaconie een vast terugkerend onderdeel. Ook wordt er een eenvoudige agapè-maaltijd gehouden, zoals dat in de jonge kerk ook onder de volgelingen gebeurde.
Ritueel: aansteken van een kleine huispaaskaars en eventueel het aansluiten bij een onderwerp van het Leerhuis of kerkelijk jaargetijde. Natuurlijk steken we ook lichtjes aan bij de voorbede.

Woord: Schriftlezing gevolgd door enige uitleg, toelichting, eventueel een spreker, al of niet ondersteund met audiovisuele middelen.

Vorm van diaconie: collecte – bijv. een fruitmand vullen, een actie steunen of kaarten schrijven.

Agapè-maaltijd: Brood (Turks of iets dergelijks) (met wat smeerbaar broodbeleg) en vruchtensap

Om een duidelijk onderscheid aan te brengen met de gewone zondagsvieringen wordt er achterin de kerk een halve kring stoelen klaargezet met tafeltjes ertussen. De dekenkist wordt voorzien van een tafelloper, met daarop de huispaaskaars – kleine bijbel– schaal (voor het brood) en een kan vruchtensap. Na afloop blijft de huispaaskaars en de bijbel en eventueel ook broodschaal en kan daar staan, als teken dat ook dat een plaats van samenkomst is in de kerk. In de bestaande rekken naast de dekenkist kunnen mensen bij de voorbede een lichtje aansteken (er ligt dan geen intentieboek). Tussen de stoelen staan tafels waarop extra brood, de kannen met vruchtensap, de glazen en de bakjes met jam, kruidenboter of iets dergelijks klaarstaan. Naast het beeld van Maria en kind moet nog een goede piano op wielen worden aangeschaft, om heen en weer slepen te voorkomen.

Voor elk Leerhuis met Agapè worden twee mensen gevraagd de bijeenkomst te leiden en samen met Frank van Blokland (als verantwoordelijke vanuit de werkgroep liturgie) voor te bereiden. Dit voorkomt overlapping en waarborgt de voortgang. Voor elk Leerhuis wordt een ‘boekje’ gemaakt met eventuele liederen enz. (door de werkgroep liturgie). We hebben Henk Boekema gevraagd of hij dan op de piano wil spelen en we hebben Jos Beijk gevraagd of hij als voorzanger wil optreden.

De werkgroep liturgie vraagt de leiders, maakt een jaarschema en helpt bij het voorbereiden van het maandelijkse Leerhuis met Agapè. Voor de te vragen leiders zou het fantastisch zijn als die vanuit de jongere generaties zouden kunnen komen, omdat die wellicht weer nieuwe mensen meebrengen. Bij voorkeur zouden dat echtparen kunnen zijn die dan vrij eenvoudig samen kunnen voorbereiden, afspraken maken en de taken verdelen. Dat maakt ook directe onderlinge communicatie mogelijk, lijkt praktisch bij de uitvoering omdat een paar goed op elkaar is ingespeeld. Als er voldoende paren gevonden kunnen worden zal het beroep op het paar ook beperkt kunnen blijven. Frank zal de komende periode mensen gaan benaderen en wij hopen dan op een positieve respons