StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
2-9 10:30 u
opening schooljaar 
Een nieuw start’
Dankbaar stil staan bij de kansen die wij krijgen,
de voorrechten die wij hebben en nog zoveel méér… 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
Samantha en Suzanne  Crèche 
9-9 10:30 u  ‘Aandacht doet goed’
Dat blijkt ook uit het verhaal over de blinde in Betsaïda.  
Vincenzo Pernice, Jan v.Est
Werkgroep Ind. Pastoraat
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Leo Ripken
Harry Beukers 
  Ziekenzondag 
16-9 10:30 u  ‘Vrede, wie durft?’ Solle zei ooit: ’Geloof is deelname aan Gods scheppende en genezende kracht.’ Woorden om over na te denken.  Jan van Est
Werkgroep Oecumene
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
  Vredesweek 
23-9 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 53 
Angelique en Wim van Dam
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
30-9 10:30 u  ‘Geroepen de mens’
ieder mens; zo blijkt uit de lezingen van deze zondag. 
Jan van Est
Bart Dijkstra
Louise Wagenaar
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
7-10 10:30 u  ‘Laat de kinderen tot mij komen’,
zo horen wij Jezus zeggen. 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kinderkoor 
Toke Baars
Harry Beukers
Samantha Broeckaert 
Helen en Sophie  Doopviering
Crèche

 
14-10 10:30 u  ‘Over diaconie gesproken’
Ik-zal-er-zijn is Zijn, is onze naam! 
Vincenzo Pernice, Jan v.Est
Werkgroep diaconie
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
21-10 10:30 u   ‘Tot je dienst’ want dienen staat hoog op de ranglijst van christelijke waarden.  Jan van Est
Lektor jongerengroep
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Leo Ripken 
  jongerengroep 


Klik hier [45 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.