StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden 
24-3 10:30 u
3e 40dagentijd 
‘Een nieuwe kans’
Aan de hand van de vijgenboom
wordt Gods barmhartigheid geduid.  
Jan van Leeuwen
Louise Wagenaar
Cantemus vrijwilligers
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
31-3 10:30 u
4e 40dagentijd 
‘Blijven zoeken’
Met open armen op de uitkijk staan, als je broeder (of zuster) de weg terug vindt. 
Jan van Leeuwen
Lektor (Irma?)
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
7-4 10:30 u
5e 40dagentijd
Boeteviering 
‘Vergeven doet leven’
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dat getuigt van een levenshouding die boven de leer uitgaat. 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
Sophie en Suzanne  Crèche 
14-4 10:30 u
6e 40dagentijd
Palmzondag 
‘Hosanna’ook wij zingen ‘Hosanna” en de kinderen brengen hun palmpasenstok weg.  Jan van Est
Claartje van der Grinten
Kelly en Nadia – Kinderkoor
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Anna C en Meike  Kinderkerk
Crèche 
18-4 19:30 u
Witte Donderdag 
‘Levend teken’
door een vrouw gezalfd, zichzelf klein gemaakt, wordt Hij groots en onvergetelijk in het breken en delen. 
Jan van Leeuwen
Werkgr. Ind. pastoraat
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
19-4 19:30
Goede Vrijdag 
‘Volhouden’
samen met de jongeren gedenken we het lijden en sterven van Jezus en leggen bloemen onder het kruis. 
Vincenzo Pernice
Jan van Est
Jongeren
Astrid de Koning, Cantemus 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Samantha Broeckaert 
  Brengt u ook een bloemetje mee? 
20-4 20:30 u
Paaswake 
‘Opgestaan’
we staan stil bij het lege graf en ontsteken de nieuwe Paaskaars en wijden het water voor de doop. 
Jorrit Koster, Jan van Est
Werkgroep liturgie
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
  Nel van Drie 
21-4 10:30 u
Eerste Paasdag 
‘Hem achterna’
het zijn de vrouwen die naar het graf gaan en daar te horen krijgen: Hij lééft. Zij blijken de eerste verkondigers 
Jan van Est
Vincenzo Pernice
Gezinsgroep
Kelly en Nadia – Kinderkoor
Astrid de Koning, Cantemus 
Toke Baars
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Helen en Sophie  Doop
Crèche 
28-4 10:30 u
2e zondag v. Pasen
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 58 
Anja en Eugène den Elzen
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
5-5 10:30 u
3e zondag v. Pasen 
Vrij!’
Iedereen heeft recht op vrijheid, hier en daar
Jij en ik, wij samen… 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert 
Samantha en Suzanne  Doop
Crèche 
12-5 10:00 u
4e zondag v. Pasen 
Oecumenische dienst in Koningkerk
Geen dienst in VC  
       
19-5 10:30 u
5e zondag v. Pasen 
Dat ge elkaar liefhebt’
Hieraan zullen allen herkennen dat gij leerlingen van mij zijt: als ge onder elkander liefde hebt! 
Jan van Est
Vincenzo Pernice
Matthijs Smeele
Eugène den Elzen
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Leo Ripken 
   


Klik hier [56 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.