StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
1-7 10:30 u
sluiting schooljaar 
Bedankt en tot ziens’
Voor we uiteengaan zingen wij elkaar
Gods zegen toe!  
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kinderkoor 
Toke Baars
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Marieke/Anna C  Sterrengroep
Communicantjes
Crèche  
8-7 10:30 u  ’God spreekt door mensen’
maar een profeet wordt overal geëerd,
behalve in zijn eigen stad! 
Vincenzo Pernice
Rolanda Correia
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Leo Ripken
Harry Beukers 
   
15-7 10:30 u  ’Geroepen om te…’
verkondigen, om te getuigen; getuige te zijn van de Geest die in ons leeft. 
Jan van Est
Peter, Eugenie Duijndam
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
22-7 10:30 u  ’Schapen zonder herder’
Woorden van Jezus die ook nu
weer gelden! 
Jan van Leeuwen
Rolanda Correia
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
  Zomerkoor 
29-7 10:30 u  ’Brood genoeg’
als wij oprecht zouden breken en delen met velen. 
Jan van Est
Anita van Rijn
Henk Boekema 
Jan van Est
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
  Zomerkoor 
5-8 10:30 u  ’Brood als Teken’
in Brood, zegt Hij, kom Ik tot leven,
breken, delen en liefde geven.

 
Vincenzo Pernice
Eugène den Elzen
Henk Boekema 
Hans, Loes van den Hoek Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
  Zomerkoor 
12-8 10:30 u  ’Brood om te leven’
want leven, de moeite waard, vraagt om voedsel
dat Kracht geeft. 
Jan van Est
Louise Wagenaar
Wim van der List 
Jan van Est
Leo Ripken
Harry Beukers 
  Zomerkoor 
19-8 10:30 u  ‘Leven door Hem’
Wie in Zijn voetspoor treedt, zal eeuwig leven;
leven met eeuwigheidswaarde!  
Jorrit Koster
Hans, Anita van Rijn
Astrid de Koning 
Ria van der Geest
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
26-8 10:30 u  Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 52 
Peter en Eugenie Duijndam
Astrid de Koning 
Hans, Loes van den Hoek Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
2-9 10:30 u
opening schooljaar 
Een nieuw start’
Dankbaar stil staan bij de kansen die wij krijgen,
de voorrechten die wij hebben en nog zoveel méér… 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
  Crèche 


Klik hier [48 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.