StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Klik hier [50 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
18-3 10:30 u
5e 40- dagentijd
boeteviering 
’Te biecht gaan’
bij onszelf; samen nadenken
over wat niet goed is geweest. 
Jan van Est
Frank van Blokland
Eugène den Elzen
Henk Boekema 
Louis van Drie
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
25-3 10:30 u
Palmzondag 
‘In optocht’
We horen over de intocht in Jeruzalem en hoe de mensen achter Hem aan gingen….maar voor hoelang?

 
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Louise Wagenaar
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Leo Ripken
Harry Beukers 
Meike en Anna C.  Crèche
Kinderkerk 
29-3 19:30
Witte Donderdag 
‘Zijn Testament heropend’ + zalving
We gedenken we Jezus’ laatste avond. 
Jan v.Est, Jan van Leeuwen
Werkgroep Ind. Pastoraat
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
30-3 19:30
Goede Vrijdag 
‘Rond het kruis’
We gedenken het lijden en sterven van Jezus, staan stil bij het lijden van nu en leggen bloemen onder het kruis.  
Jorrit Koster
Angelique van Dam
Jongeren
Astrid de Koning 
Ria van der Geest
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
31-3 22:00 u
Paaswake 
Hij lééft!
Niet de dood, niet de duisternis, maar het Leven, het Licht wint!  
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Anita van Rijn
Frank van Blokland
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
1-4 10:30 u
Eerste Paasdag 
Om moed verlegen’
Weggevlucht uit Jeruzalem, op weg naar Emmaus.
Onderweg gaan hun ogen open en geeft het breken van het Brood hen de moed om op te staan. 
Jan v.Est, Jan van Leeuwen
Gezinsgroep
Kinderkoor
Astrid de Koning, Cantemus  
Toke Baars
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Samantha, Suzanne  Doopviering
Crèche 
8-4 10:30 u
2e zondag v. Pasen 
Het zekere voor het onzekere?
Geloven kent geen bewijzen, wel getuigen. 
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Leo Ripken
Samanta Broeckaert 
   
15-4 10:30 u
3e zondag v. Pasen 
Wandelen in het Licht’
Samen getuigen van het licht van Pasen
dat het wint van alle doem en duisternis. 
Jorrit Koster
Parochie bestuur
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
22-4 10:30 u
4e zondag v. Pasen
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden: ‘Het verhaal gaat’ hfdst. 49  
Frank, Marijke van Blokland
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
29-4 10:00 u  Oecumenische viering in Koningkerk om 10:00 uur
In VC vandaag geen dienst .
 
       
6-5 10:30 u  Om liefde gaat het’
Wat je ook denkt of zegt of doet,
Blijft in Mijn liefde!  
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kinderkoor 
Toke Baars
Harry Beukers
Samanta Broeckaert 
Claudia, Samantha  Doopviering
Crèche