StartpaginaOverzicht vieringen

Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden 
3-2 10:30 u  ‘Voorgestel, voorgesteld’ zingt dan het kinderkoor, want de pelgrims stellen nieuwe communiekantjes voor.   Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Jan van Leeuwen 
Anna C en Linde  Crèche 
10-2 10:30 u  ‘Je geroepen weten’
Dat overkwam Jesaja en
ook Simon, Jacobus en Johannes 
Jan van Est
Louise Wagenaar
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
17-2 10:30 u  ‘Gelukkig ben je…’
niet om wat je hebt,
maar om wie je bent. 
Vincenzo Pernice
Jan van Est
Angelique en Wim van Dam
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
24-2 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden: ‘Het verhaal gaat’ hfdst. 57  
Peter en Eugenie Duijndam
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
3-3 10:30 u  ‘Op naar de 40dagentijd’
Vandaag horen we zeggen:
‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over!’ 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
Linde en Samantha  Crèche 
6-3 19:30 u
Aswoensdag 
‘Met as getekend’
40 dagen lang de tijd nemen om de weg
Jezus te volgen en met hem om mee te leven. 
Jan van Leeuwen
Werkgroep Liturgie
Astrid de Koning, Cantemus  
Louis van Drie
Harry Beukers 
  regenbooggroep 
10-3 10:30 u
1e 40dagentijd 
‘De grote verleidingen’
Jezus trok zich terug in de woestijn
om zich te bezinnen…en uiteindelijk te kiezen. 
Jan van Leeuwen
Claartje van der Grinten
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Samantha Broeckaert 
   
17-3 10:30 u
2e 40dagentijd 
‘Heel even maar’
iets van God ervaren,
daar waar hemel en aarde elkaar raken. 
Jan van Est
Vincenzo Pernice
Irma van Oorschot
Rolanda Correia
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
   
24-3 10:30 u
3e 40dagentijd 
‘Een nieuwe kans’
Aan de hand van de vijgenboom
wordt Gods barmhartigheid geduid.  
Ginevra Sietsma
en Matthijs Smeele
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   


Klik hier [48 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.