StartpaginaOnze parochieVieringen

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
21-10 10:30 u   ‘Tot je dienst’ want dienen staat hoog op de ranglijst van christelijke waarden.  Jan van Leeuwen
Astrid de Koning, Kathelijn van Loon Cantemus
 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
28-10 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 54 
Anita en Hans van Rijn
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
2-11 19:00
Allerzielen 
‘Voor altijd in ons hart’
Samen met de Pelgrims-groep, de communiekantjes van dit jaar, staan we stil bij wie zijn overleden. 
Jan van Leeuwen
Loes van den Hoek
Petra Beijk
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
4-11 10:30 u  ‘Waar gaat het om…’
Wat is belangrijk in het leven,
welk spoor zouden wij achter willen laten… 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
Linde en Helen  crèche 
11-11 10:30 u  ‘Geven wat je hebt’
Twee vrouwen laten ons in de lezingen zien
wat geven en vertrouwen is… 
Vincenzo Pernice,
Jan v.Est
jongerengroep
Astrid de Koning, Cantemus  
Jan van Est
Fons Meeuwisse
Wil van den Akker 
  jongerengroep 
18-11 10:30 u
Parochiedag 
‘Op de adem van Gods Geest’
Parochie zijn wij met elkaar,
maar wat als Gods inspirerende Geest
ons niet zou dragen…. 
Vertegenwoordigers van alle werkvelden
Kelly en Nadia - Kinderkoor
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Leo Ripken
Samantha Broeckaert 
Samantha en Suzanne  crèche 
25-11 10:30 u
Leerhuis & Agapè 
Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 55

 
Claartje en Maarten Camps
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
2-12 10:30 u
1e zondag Advent 
Thema Advent: ‘Ruimte maken’
‘Stapje voor stapje’
op weg naar Kerstmis en zorgen dat er ruimte is voor het Kind van licht en vrede 
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
Anna C en Meike  crèche 
9-12 10:30 u
2e zondag Advent 
‘Elke dag opnieuw’
er werk van maken de weg vrij te maken
voor het Kind van licht en vrede 
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Rolanda Correia
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   


Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Klik hier [45 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.