StartpaginaOnze parochieVieringen

Datum en tijd   Thema   Medewerkers/ Koor   Koster/ Koffie   Creche   Bijzonderheden  
9-12 10:30 u
2e zondag Advent 
‘Elke dag opnieuw’
er werk van maken de weg vrij te maken
voor het Kind van licht en vrede 
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Kathelijn van Loon
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
16-12 10:30 u
3e zondag Advent 
‘We gaan stil door…?’
er moet nog zoveel gebeuren,
wil het kind van vrede zich bij ons thuis voelen.  
Jan van Est
Rolanda Correia
Louise Wagenaar
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Leo Ripken
Jan van Leeuwen 
   
23-12 10:30 u
4e zondag Advent
Boeteviering 
Schoon schip maken’
Wij denken heel bewust na over ons tekortschieten en vragen God en elkaar om vergeving. 
Jan van Leeuwen
Werkgroep liturgie
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
23-12 17.00 u   Lichtjesavond met de levende stal         
24-12 20:30 u
Kerstnacht 
‘Kind ons geboren… Koning van de Vrede’
Zoals ieder jaar luisteren wij naar Jesaja en Lucas
om ons te laten raken. 
Jorrit Koster, Jan van Est
Claartje van der Grinten
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
  Jongeren doen mee 
25-12 10:30 u
Kerstmorgen 
‘Het kind van licht van de vrede’
Als het goed is, is jouw kribje na de Advent vrij.
Mag dit kindje er in slapen met wat hooi erbij? 
Jan van Est
Gezinsgroep
Kelly en Nadia – Kinderkoor
Astrid de Koning, Cantemus 
Toke Baars
Harry Beukers
Samantha Broeckaert 
Suzanne en Helen  Kinderkerk
Crèche 
30-12 10:30 u
Oudjaar 
‘Alweer een jaar voorbij…’ Soms denken we dat de tijd vliegt. Daarom is het goed om even stil te staan
bij het jaar 2018 dat we achter ons gaan laten. 
Jan van Est
Angelique van Dam
Henk Boekema 
Jan van Est
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
           
2019            
1-1 10:30 u
Nieuwjaar  
‘Om zegen verlegen’ dat realiseren wij ons maar al te goed. 2019! Een heel nieuw jaar, om elkaar en de parochie tot zegen te zijn.   Jan van Leeuwen
lektor
Astrid de Koning, Cantemus 
Hans, Loes van den Hoek
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
6-1 10:30 u
Driekoningen 
‘Op zoek gaan’
Zo wijs zijn als de wijzen, klein durven zijn.
Na de viering gaan wij op zoek naar de 4e koning.  
Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Harry Beukers 
Sophie en Samantha  Crèche 
13-1 10:30 u  ‘Hij is het!’
Al dopende wijst Johannes naar Jezus
en zijn oorden worden door de hemel bevestigd.  
Jan van Est
Irma van Oorschot
Astrid de Koning, Cantemus 
Louis van Drie
Wil van den Akker
Fons Meeuwisse 
   
20-1 10:30 u
Eenheid der kerken 
‘Recht voor ogen’ Wij horen uit: Dt. 16-10-20
‘ Zoek het recht en niets dan recht.’ en bidden:
Ik geloof in God die liefde is en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen. 
Jan v.Est, Vincenzo Pernice
Werkgroep oecumene
Claartje van der Grinten
Astrid de Koning, Cantemus 
Jan van Est
Harry Beukers
Jan van Leeuwen 
   
27-1 10:30 u Leerhuis & Agapè  Leerhuis met Agapè
We volgen weer het verhaal van Nico ter Linden:
‘Het verhaal gaat’ hfdst. 56 
Marijke, Frank van Blokland
Henk Boekema 
Ria van der Geest
Harry Beukers
Leo Ripken 
   
3-2 10:30 u  Voorgestel, voorgesteld’ zingt dan het kinderkoor, want de pelgrims stellen nieuwe communiekantjes voor .   Jorrit Koster
Gezinsgroep
Kelly en Nadia - Kinderkoor 
Toke Baars
Samantha Broeckaert
Jan van Leeuwen 
Anna C en Linde  Crèche 


Toelichting op het nieuwe schema vieringen

Het schema van de vieringen heeft een andere opzet gekregen. Zowel in een koffiegesprek als na een viering is voor de kerkgangers de achtergrond daarvan al toegelicht. We hebben in het schema het accent gelegd op het thema van de viering, zoals u kunt zien op de traditionele middenpagina van Opstand. In de kolom daarachter vindt u de medewerkers: de mensen die meedoen aan de liturgie. Te beginnen bij de acolieten, dan degenen die de lezingen en/of het voorgaan verzorgen en tot slot het koor. Daarna noemen we de koster, degenen die voor de koffie zorgen en degenen die de crèche doen. De laatste kolom is gereserveerd voor bijzonderheden: bijvoorbeeld als er een groep speciale betrokkenheid heeft bij de viering. We hopen dat het nieuwe schema voldoende duidelijkheid geeft en u stimuleert om te komen! We zijn een levendige parochie en actief kerkbezoek helpt om dat zo te houden!

De liturgiecommissie

Klik hier [55 KB] voor het volledige overzicht van de vieringen.