StartpaginaFinanciŽn

Beste parochianen,

In de Opstand treft u eens de in zoveel tijd op een gekleurd vel een oproep aan voor uw kerkbijdrage. Ook op het einde van 2018 heeft het parochiebestuur gemeend dat weer te moeten doen. We hopen ook dit jaar weer op een goede eindsprint. In voorgaande jaren lukte het door uw geven de kerkbijdragen goed op peil te houden, maar in 2017 zijn de kerkbijdragen met zo’n 5% gedaald ten opzichte van 2016. Door goed op de kosten te letten weten we de kerkfinanciën toch nog steeds goed op orde te houden en zijn we ook in 2017 weer met een positief saldo geëindigd. Maar het blijft dus passen en meten om met de financiële middelen uit te kunnen komen. We kunnen uw bijdrage dus heel goed gebruiken! Een goede financiële basis is heel belangrijk om het werk in de parochie voort te kunnen zetten. Daarom doet het bestuur ook nu weer een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt, zou u dat dan alsnog willen doen?

We ontvangen uw bijdrage graag op giro NL89 INGB 0000 380889 t.n.v. Fin. Commissie v.d. Parochie De Verrezen Christus.

Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Het bestuur van de Verrezen Christus


Bericht over periodiek schenken:

Hierbij wijs ik u erop dat voor een periodieke gift aan de parochie géén drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag voor de belastingen geldt. Met andere woorden uw gift is volledig aftrekbaar. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. U moet minstens 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar telkens een ongeveer gelijk bedrag geven. Voor dergelijke giften heeft u sinds 2014 geen notaris meer nodig. Volstaan kan worden met een schriftelijke overeenkomst met de parochie. Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst, onder “Programma’s en formulieren”, onder de naam “Overeenkomst periodieke giften”. Op het formulier dient o.a. het fiscaalnummer (RSIN-nummer) van de parochie ingevuld te worden. Dat nummer is 009855658. Het formulier dient mede ondertekend te worden door de parochie. U kunt hiervoor terecht bij één van de bestuursleden. Uiteraard zijn we u zeer erkentelijk als u van deze mogelijkheid gebruik maakt en zo bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de parochie.

Het bisdom Rotterdam geeft u nadere info over de nieuwe regeling sinds 1 januari 2016. Raadpleegt u hiervoor s.v,p. https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT144

Namens het bestuur,
Fer, penningmeester