StartpaginaDoop- 1e Communie - Vormsel

Die drie sacramenten horen, van oudsher onlosmakelijk bij elkaar!

Dopen doen wij één keer per kwartaal in de zondagsviering; de Eerste Communie vieren wij één keer per jaar (meestal in mei) en voor het Vormsel vragen wij de bisschop te komen.

De mooiste dag van je leven

Zó keek een oudere generatie daar tegen aan. En die was op zondagmorgen 10 juni aangebroken voor tien in nieuwe jurken, of jasjes en andere kledij uitgedoste communicantjes, afkomstig van de Pius X-school, begeleid door even feestelijk geklede ouders, opa’s en oma’s en verdere familie. Topdrukte in een dienst die ook daardoor aan de dagen van weleer herinnerde, en ditmaal geleid werd door Jan Jetse Bol en daarbij geassisteerd werd door Nel van Drie. Met de noodzakelijke kanttekening dat daarvoor de vrouwen al dan niet achter de schermen het meeste, lange voorbereidende werk hadden verricht om de communicantjes in te wijden in de finesses van het christelijk geloofsleven.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat op grond van dat werk een van de vroeg wijze communicantjes maar eens bij Nel had geïnformeerd of het klopte dat Jezus had gezegd dat vrouwen geen priester mogen worden en dus geen taken in de kerk mogen vervullen. Het antwoord luidde ontkennend en het werd indirect nog eens bevestigd door de deelname van alle communicantjes zelf aan de dienst. Daarin riepen zij samen een kerntekst uit het evangelie tot leven. Zo konden ze aan den lijve ervaren wat Jezus van hen vraagt. Dit kwam zo mogelijk nog duidelijker naar voren in de uitleg van de Tien Woorden die vooraf ging aan het hoogtepunt van de dienst, de uitreiking van de communie aan hen, ofwel het deelnemen aan de tafel des Heren.

Voor alle kinderen was er een tastbare, blijvende herinnering aan deze dag. Een mooi slotakkoord aan het eind van de dienst boden de ouders die naar het altaar waren gekomen om samen een lied te zingen. ‘Reis met ons mee naar een onbekend land, reik onderweg alle mensen de hand; wees als een pelgrim, blijf even staan om te bedenken hoe je moet gaan.’ Namens hen bood Judith Weersink na afloop een fraaie bos bloemen aan Nel van Drie, Marijke van Blokland en Rolanda Correia aan. Samen hadden zij deze viering mogelijk gemaakt.

Paul


Jongeren gevormd

Na enkele maanden voorbereiding; gespreksavonden en activiteiten was het zover dat op 6 februari 17 jongeren uit onze parochie gevormd werden door pastoor Ad van der Helm, die onze jongeren een week daarvoor al had leren kennen.

Een volle, versierde kerk met veel familie en parochianen en natuurlijk de hoofdrolspelers, onze vormelingen. Gemotiveerd waren ze, niet voor niets hadden ze het traject van voorbereiding afgelegd om deze avond een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Een indrukwekkende viering was het, rond het thema ‘Sta even stil en maak het verschil’ met volop eigen inbreng van- en voorgelezen door de jongeren. Maar uiteindelijk draaide de viering om het vormen; voorafgegaan door een kort persoonlijk gesprekje met Ad van der Helm, werd het vormsel bekrachtigd met een (wel zeer) stevige handoplegging en kruisje op het voorhoofd.

Behalve deze herinnering kregen de jongeren ook nog iets tastbaars mee, hun eigen kaars, een kruisje en een heel mooie presse-papier. Deze laatste kon gelukkig nog door Nel zelf overhandigd worden die, door autopech getroffen, met de nodige vertraging was gearriveerd.

De viering werd afgesloten met een dank voor al het voorbereidend werk door Nel van Drie, Louise Wagenaar en Henny Pernice.

Eugène den Elzen


Doopgesprek

Viering
zo. 2 sept 10:30 uur
zo. 7 okt 10:30 uur

Voor een doopgesprek s.v.p. eerst contact opnemen met het parochiebureau.