StartpaginaDoop- 1e Communie - Vormsel

Die drie sacramenten horen, van oudsher onlosmakelijk bij elkaar!

Dopen doen wij één keer per kwartaal in de zondagsviering; de Eerste Communie vieren wij één keer per jaar (meestal in mei) en voor het Vormsel vragen wij de bisschop te komen.

Informatie Eerste Communie

Op zondag 10 juni 2018, vieren we weer het feest van de Eerste Communie in onze kerk.

De ouders van leerlingen uit groep 4 van de Pius X school, hebben hierover per mail bericht ontvangen met daarin informatie over het voorbereidingstraject.

Kinderen die geen leerling zijn van basisschool Pius X school, worden ook van harte uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen worden aangemeld d.m.v. een mail met daarin gegevens als naam en adres, naar: mblokland@piusxvoorburg.nl

De eerste ouderavond was op dinsdag 23 januari.

Het voorstellen van de nieuwe communicanten had plaats tijdens de viering op zondag 4 februari in de Verrezen Christuskerk

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen door een mail te sturen naar bovengenoemd adres. U kunt ook telefonisch reageren op nr. 0648617776

Met vriendelijke groet,
Marijke van Blokland
Coördinator Eerste Communie van de Verrezen Christus Parochie

Eerste Communieviering

Met minder communicantjes dan vorig jaar, acht in plaats van elf, was het feest op zondag 11 juni er niet minder om. De kerkmoeders Nel van Drie en Marijke van Blokland hadden er weer ongelooflijk veel energie in gestoken. De communicantjes kregen die communie niet zomaar. Ze waren degelijk voorbereid en hadden van tevoren hun best moeten doen om hun berenmaatjes te vullen d.m.v. karweitjes thuis of elders. Het kinderkoor had nieuwe liedjes ingestudeerd en door een poort van bloemen maakten de communicantjes hun entree.
Ze mochten samen het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging voorlezen en misschien de diepere betekenis ervan ontdekken. Ook de voorbeden lazen ze voor in afwisseling met de mensen in de kerk . Samen met hun ouders ontvingen ze de communie, en diezelfde ouders zongen daarna een lied over een gastvrij land waar liefde en vrijheid heersen.

Aan het eind van de viering kregen de kinderen een aandenken aan de dag (zie foto), een verwijzing naar het motto van de viering: “Er is een land op de wereld waar ieder van houdt, een stip op de kaart met een randje van goud…”, een tekst uit een van de liedjes. Ook de naam die deze jeugdgroep in de viering kreeg, was in dat “bouwpakketje” verwerkt: De Wegwijzers. Natuurlijk maakte Jos de Haas vele foto’s om de herinnering aan deze speciale dag levend te houden.

De banken waren weer eens ouderwets goed bezet met ouders, ooms en tantes en vele, vele buitenstaanders. Het was een echt feestelijk gebeuren en we zouden wensen dat de kerk ook op andere zondagen zo druk bevolkt is. Wellicht waren er onder de vele belangstellenden wat mensen die zich door onze manier van vieren aangesproken voelden? Die zijn uiteraard van harte welkom in andere vieringen.

Al met al kunnen we terugzien op een zeer geslaagde viering die de kinderen zich hopelijk nog lang zullen blijven herinneren en die hen en hun ouders ertoe brengt ook in de toekomst onze (gezins)vieringen te blijven bijwonen èn lid te worden/blijven van het kinderkoor!

Paul van Velthoven

Jongeren gevormd

Na enkele maanden voorbereiding; gespreksavonden en activiteiten was het zover dat op 6 februari 17 jongeren uit onze parochie gevormd werden door pastoor Ad van der Helm, die onze jongeren een week daarvoor al had leren kennen.

Een volle, versierde kerk met veel familie en parochianen en natuurlijk de hoofdrolspelers, onze vormelingen. Gemotiveerd waren ze, niet voor niets hadden ze het traject van voorbereiding afgelegd om deze avond een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Een indrukwekkende viering was het, rond het thema ‘Sta even stil en maak het verschil’ met volop eigen inbreng van- en voorgelezen door de jongeren. Maar uiteindelijk draaide de viering om het vormen; voorafgegaan door een kort persoonlijk gesprekje met Ad van der Helm, werd het vormsel bekrachtigd met een (wel zeer) stevige handoplegging en kruisje op het voorhoofd.

Behalve deze herinnering kregen de jongeren ook nog iets tastbaars mee, hun eigen kaars, een kruisje en een heel mooie presse-papier. Deze laatste kon gelukkig nog door Nel zelf overhandigd worden die, door autopech getroffen, met de nodige vertraging was gearriveerd.

De viering werd afgesloten met een dank voor al het voorbereidend werk door Nel van Drie, Louise Wagenaar en Henny Pernice.

Eugène den Elzen


Doopgesprek
di. 1 mei 2018 20.00 uur

Viering
zo. 1 april 2018 10:30 uur
zo. 3 juni 2018 10:30 uur

Voor een doopgesprek s.v.p. eerst contact opnemen met het parochiebureau.